Stenet vej til fusion

Forslaget om at fusionere Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne får en blandet modtagelse på Fyn. Formanden for De fynske Landboforeninger er positiv. Familielandbrugets formand er mere end skeptisk.

En samling af dansk landbrug har før været forsøgt - uden held. Og det er langt fra sikkert, at det nye forslag om at fusionere Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne får nogen let vej ind i realiteternes verden. Tværtimod.

Forslaget, der blev præsenteret i onsdags, får ikke just nogen anbefaling med på vejen af formanden for Fyns Familielandbrug, Niels Chr. Larsen, der under hele forløbet har været særdeles kritisk overfor en fusion. Det konkrete oplæg har ikke ændret hans standpunkt.

- Jeg er stadig meget skeptisk. Familielandbruget har givet mere, end de har fået. Og vi mangler en grundlæggende diskussion, om vi i det hele taget skal fusionere med Landboforeningerne og kaste en egenkapital på over 50 millioner kroner ind i projektet. Den diskussion er langt vigtigere end at diskutere nogle detaljer i fusionsoplægget, siger Niels Chr. Larsen, der selv har siddet med i det forhandlingsudvalg, der gennem de sidste par måneder har forhandlet fusionsoplægget på plads.

- Ideen er god. Og det er rigtigt set, at man skal starte med at rationalisere i toppen. På den måde kan landbruget komme til at tale med én stemme samtidig med, at man økonomiserer med midlerne, siger Niels Hansen.

Landboforeningernes fynske formand lægger dog ikke skjul på, at forslaget efter hans mening rummer både styrker og svagheder. Men på nuværende tidspunkt vil han ikke sætte fingeren på enkeltheder i oplægget.

- Vi skal passe på ikke at være alt for absolutte i indledningsfasen. Det ville være ærgerligt, hvis man startede med at grave nogle grøfter, som måske kan forplumre hele debatten. Men det er da klart, at det bliver en vanskelig proces. Skal det blive til noget, må begge parter give køb på forudfattede holdninger. Så jeg tør roligt sige, at der er tale om et kompromis, siger Niels Hansen.

De centrale punkter i fusionsforslaget er en sammenlægning af de to organisationers sekretariater, bladene - Landsbladet og Landbrugsmagasinet - og driftsøkonomikontorerne på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby.

Sammenlægningen omfatter ikke de lokale medlemsforeninger, der indtil videre kan fortsætte deres virksomhed uændret. De kan dog beslutte at indgå i et tættere samarbejde, hvis de ønsker det.

Ifølge køreplanen træffes den endelige beslutning om en eventuel sammenlægning af de to organisationer ved ekstraordinære delegeretmøder i slutningen af november. Forudsætningen er dog at bestyrelserne for de to foreninger bakker forslaget op. Familielandbrugets bestyrelse mødes sidst i denne måned, mens Landboforeningernes bestyrelse skal behandle forslaget i august.

Ifølge Niels Hansen er der imidlertid en »smertegrænse« med hensyn til selvstændige udtalelser.

- Vi opnår ikke noget, hvis der kommer alt for mange selvstændige udtalelser. Hvis øvelsen skal være vellykket, så skal man finde en facon, så man undgår at skabe nye fraktioner, siger den fynske landboforeningsformand.

Læs også