Stigende kornpriser i Europa

Amerikanerne nedjusterer høstforventningerne på verdensplan. Nu ventes en 2002-høst på niveau med 2001-høsten. I Europa er kornets prismæssige rutschetur måske ved at stoppe.

På det ugentlige møde i EU’s faste korngruppe, hvor der bl.a. udstedes licenser til eksport af korn ud af EU, blev der forrige torsdag givet licens til 541.100 tons hvede til eksport i juli - vel at mærke med eksportstøtte på 5 euro pr. ton.

Markedet havde ventet, at der ikke ville blive givet yderligere eksportstøtte til korn af gammel høst. Nyheden blev derfor modtaget som en positiv overraskelse, samt et tegn på, at EU er klar over, at der fortsat er store mængder korn af gammel høst, som endnu ikke er afsat.

- Det er positivt for kornhandlen i EU, for det viser, at EU er klar over, at der stadig er en del forretning, som skal gøres af gammel høst. Det beviser også, at EU er parat til at komme ud af ringhjørnet for at tage kampen om med vore konkurrenter på verdensmarkedet, siger en kilde i branchen.

Flere handlende havde dog svært ved at forholde sig til EU’s overraskende træk, som kom dagen efter Frantz Fischler løftede sløret for indholdet i EU’s midtvejsevaluering af Agenda 2000.

- Det er vanskeligt at have en klar mening om, hvad det er der foregår. Den ene dag varsler EU reformer, som betyder nedskæringer i den direkte støtte. Den næste dag garanterer man eksportstøtte på et tidspunkt, hvor ingen havde ventet det, som en kornhandler udtrykker det.

De stærkt stigende kornpriser i USA begynder også at få en afsmittende virkning på kornpriserne i EU. De stigende US-priser kommer bl.a. efter USDA’s månedlige rapport over udbud og efterspørgsel, som indeholdt pæne nedjusteringer i forventningerne til udbytterne i flere af de vigtigste hvedeproducerende lande i verden.

Samlet set har USDA nedjusteret deres forventninger til den globale hvedeproduktion i det kommende høstår med 9,1 millioner ton til 580,7 millioner ton i forhold til deres juni-skøn. I det høstår, vi er på vej ud af, var den globale hvedeproduktion på 579,6 millioner tons.

De stigende priser på US-hvede betyder, at hvede fra EU er blevet mere konkurrencedygtig på verdensmarkedet. En del af stigningerne bliver dog annulleret af den faldende dollar i forhold til euro. Faktisk indløber der meldinger om, at eksportører af hvede fra EU er tæt ved at afslutte forretninger med lande som Brasilien, Sri Lanka og Yemen, hvilket er særdeles usædvanligt og sætter en streg under en styrket konkurrenceevne på hvede fra EU.

Det årligt tilbagevendende »sommerprisrally« på soja har for alvor taget fart de sidste uger, udløst af det ligeledes årligt tilbagevendende vejr-marked. Stigningerne har i år fået yderligere næring af den efterhånden langvarende økonomiske krise i Argentina samt en massiv efterspørgsel efter US-soja.

I virkeligheden er vejret i USA og dermed vækstbetingelserne ikke dårligere end tidligere år. Men arealet med sojabønner ser ud til at være mindre end først antaget. Det har fået USDA til at nedjusterer deres forventninger til den kommende avls størrelse med cirka 2 millioner ton til 77,84 millioner ton, hvilket dog kun er 0,8 millioner ton mindre end sidste års rekord på 78,67 millioner ton.

De mindre forventninger til avlens størrelse i USA i kombination med den økonomiske krise i Sydamerika, der har sat deres eksporttempo væsentligt ned med en kraftig efterspørgsel efter US-soja til følge, samt en historisk tradition for stigninger i juli måned, har sat gang i en bølge af optimisme på Chicago Board of Trade. Dette skal nok ses som hovedårsagen til, at vi pt. befinder os i en markedssituation, hvor det ser ud som om, at stigningerne ingen ende vil tage.

De mindre forventninger til avlen af sojabønner i USA, bliver dog så rigeligt opvejet af forventninger om en ny rekordavl i Sydamerika til næste forår. USDA mener, at der til efteråret vil blive tilsået et endnu større arealer i Sydamerika med sojabønner, hvor Brasilien forventes at komme til at avle 47 millioner ton mod dette års rekordavl på 43,5 millioner ton. Argentina ventes at avle 30 millioner ton, hvilket dog kun er marginalt højere end i år.

USDA venter en stigning i efterspørgslen fra Kina på 3 millioner ton, fra EU på 0,5 millioner ton og fra øvrige importører på 0,4 millioner ton. Alt i alt en samlet stigning i efterspørgslen på 3,9 millioner ton i det kommende høstår. Stigningerne i efterspørgslen skal holdes op imod en forventet samlet stigning i produktionen på 3,2 millioner ton i de tre førende sojaproducerende lande Argentina (+ 0,5), Brasilien (+ 3,5) og USA (- 0,8).

Dermed er der lagt op til yderligere reduktioner i verdenslagrene med soja. USDA forventer, at den reduktion primært vil ske i Brasilien og til dels Argentina, hvorimod de forventer stigende lagre i USA.

Dollar fortsætter som bekendt sin nedtur i forhold til euro, hvilket betyder, at noget af stigningerne fra de amerikanske sojabørser bliver annulleret målt i danske kroner.

Læs også