Frysehuselemeter til fjerkræstalde

Transportomkostninger er store til og fra Bornholm, og det fik øens fjerkræproducenter til at tænke kreativt for nybyggeri.

I 1997 var det nødvendigt at etablere nye fjerkræstalde på Bornholm for at bevare produktionen på årligt to millioner slagtekyllinger. Det var minimumstallet for at bevare slagteriet i Hasle.

På grund af de særlige omkostnings krævende transportforhold måtte de bornholmske fjerkræproducenter tænke kreativt.

- Vores løsning blev, at staldene blev bygget af frysehuselementer. De forhandles af flere i Danmark, men produceres i Tyskland, da afsætningen ikke rækker til en dansk produktion, forklarer Jacob Hansen, Lille Grammegård, som var en af de bornholmske bygherrer.

Tiden siden byggeriet har bekræftet, at byggeriet har fungeret fuldt tilfredsstillende, og der har ikke været klimaproblemer. Samtidig er det ved rengøringen begunstiget af meget glatte, indvendige overflader, som er nemme at spule af.

- Vi kunne i 1997 bygge for 1.350 kroner pr. kvadratmeter, og det var ligeledes byggeprisen for et traditionelt byggeri i det vestlige Danmark. I dag er byggeprisen til slagtekyllinger omkring 1.550 kroner pr. kvadratmeter bruttoareal, og vil formentlig være tilsvarende med frysehuselementer, siger Jacob Hansen.

Den omtrentlige pris for en traditionel nybygning til slagtekyllinger, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der er tilstrækkelig el- og vandforsyning på ejendommen, bliver samlet 1.552 kr. pr. kvadratmeter bruttoareal.

Prisen er beregnet for et hus inklusiv forrum på 2.013 kvadratmeter, netto stald 1.915 kvadratmeter. Den samlede omkostning for råhus, foderanlæg, varme, vand, ventilation, VVS-arbejde, el-arbejde m.v. beløber sig til 3.125.000 kroner.

- Det var en oplagt løsning for de bornholmske producenter med valget af frysehuselementer. Den tilsvarende løsning bruges i dag også i byggeriet til skrabeægsproduktion, og i stalde til økologiske kyllinger, bemærker Palle Vinstrup.

- De bornholmske fjerkræstalde blev bygget med tagkonstruktion af stålplader indvendigt og eternit udvendigt, men i dag anvendes der også færdige elementer til tagkonstruktionen.

Prisforskellen ved væggene udgør et par hundrede kroner til fordel for panelerne, og det vil omregnet svare til cirka 50 kroner pr. kvadratmeter gulvflade.

Det gælder stort som småt, for intet bør stå uprøvet, og i mange tilfælde går det alligevel så stærkt, at komponenter ikke fungerer sammen. Konsulenten nævner her, at det for eksempel er oplevet, at et nyt fugemateriale simpelthen var så stærkt, at det endte med at betonen revnede.

Med henblik på at fremskaffe så pæne trædepuder som muligt arbejdes der aktuelt især meget med gulvvarme i staldene.

- Såvel i nybyggeri, som i eksisterende ti år gamle stalde der renoveres, bliver der nu lagt gulvvarme, og så må vi få afklaret, hvordan trædepuderesultatet bliver, og om det er det bedste, siger Palle Vinstrup.

Læs også