Lugtgener kan reduceres drastisk

Undersøgelserne er grundlag for hollandske og irske normtal for lugt. Det understreges dog, at der var store variationer mellem gårde men også mellem målingerne på samme gård.

Landmænd, der indretter staldene efter nye principper, der mindsker gødningsoverfladen og dermed emissionen af ammoniak, oplever også, at staldene lugter mindre. Der mangler imidlertid danske undersøgelser af, hvor meget lugten reduceres ved hjælp af disse tekniske tiltag.

I Holland er der gennemført undersøgelse af lugtemissionen fra forskellige staldsystemer i perioden 1996 til 1999. Undersøgelserne viste, at stalde, der var indrettet med henblik på at nedsætte ammoniakfordampningen, også lugtede mindre.

Læs mere på www.lr.dk

Læs også