Ny stor foderfabrik klar i Skamby

Kapaciteten hos SAB forøges med 80.000 tons foder med investeringen i det nye produktionsanlæg.

Netop i disse dage prøvekøres samme sted en splinterny foderfabrik til 20 millioner kroner hos Foderstofforeningen S.A.B. AmbA, der siden har udviklet sig til en fynsdækkende virksomhed med afdeling i Sydjylland og med en omsætning på over 500 millioner kroner.

Fabriksanlægget, der midt i Skamby rager 21 meter til vejrs og tillige er nedgravet fem meter for at kunne overholde den tilladte byggehøjde, har en årskapacitet på 200.000 tons pelleteret foder.

Anlægget skal erstatte det hidtidige 10 år gamle anlæg, der solgt til Sydamerika og pilles ned, så snart det nye, hypermoderne anlæg om nogle måneder er oppe på fulde omdrejninger.

Samtidig bevirker den øgede kapacitet i Skamby, at halvdelen af produktionen på i alt 60.000 tons på virksomhedens foderfabrik i Kværndrup rykkes til Nordfyn. Derved samles al produktion af svinefoder og fjerkræfoder i Skamby, medens produktionen af kvægfoder fortsætter i Kværndrup. Fem ansatte skal i holddrift betjene det nye anlæg i Skamby, medens tre medarbejdere fremover står for driften i Kværndrup.

I forhold til hidtil vil det nye anlæg have en øget kapacitet på 80.000 tons, således SAB’s samlede produktionskapacitet nu kan nå op på 260.000 tons.

Med etableringen allerede sidste sæson af et nyt stort kornlager samt opstillingen af en ny skorsten har kapacitetsudvidelsen været forberedt i god tid.

Selve opførelsen af den nye fabrik gik i gang 15. januar i år. Fabrikken består af to computerstyrede, fuldautomatiske pillepresselinier, der er adskilt i bygningen. Derved kan der sideløbende fremstilles foder til svin og fjerkræ, og for den sags skyld også kvægfoder - uden at det kommer i karambolage med hverken sundheds- eller miljøkrav.

SAB står selv som bygherre, og der er tale om kendt og gennemprøvet teknologi. De avancerede fodermaskiner er leveret af Sprout Matador. Montagen har Preben From Maskinmontage stået for. Styringen er fra Norvidan, og stålkonstruktionerne er leveret af AL-Stål. Som vanligt har lokale Gert Murer og Skamby El forestået det håndværksmæssige i SAB-byggeriet.

- Med den kvalitet, som vi som foderstofleverandør vil kunne præstere, er jeg sikker på, at vore produkter vil blive valgt endnu mere i fremtiden. Det vil så afgjort fortsat være attraktivt at anvende færdiglavet pillefoder, mener direktøren, som understreger, at økonomien i den nye SAB-fabrik ikke er baseret på mersalg.

- Og, pointerer han, investeringen vil ikke give højere omkostninger ude hos medlemmerne. Tværtimod.

Den ligger i størrelsesorden 70 millioner kroner inklusive omkring 30 millioner kroner hentet i den nye sydfynske afdeling. Indtjeningsmæssigt følges 2002-budgettet, og tilmed har omkostningerne været lavere end tilsvarende periode sidste år. I alt ventes omsætningen i den fynske andelsgrovvareforening i år at runde 550 millioner kroner.

Han oplyser, at Mogens Pedersen fra Broby-afdelingen er blevet placeret i Stenstrup-Lunde, og har byttet plads med salgskonsulent Jens Erik Gylling, der til gengæld nu kører ud fra Broby. Ellers er alle øvrige ansatte fortsat at finde i Stenstrup, hvor de har fået integreret SAB’s administrative systemer.

Stedets fire lastbiler er blevet solgt og erstattes nu af én stor bil med anhænger. I produktionsanlæggene er der ikke foretaget ændringer, og den moderne kornmodtagelse er klar til at modtage alle former for markafgrøder.

- Vi må erkende, at det stod værre til, end vi umiddelbart havde forventet. Der var flere ukurante varer, end vi troede, ligesom alle de opgivne mængder ikke var til stede. I det hele taget bekræfter det, at den daglige ledelse har manglet, siger SAB-direktør Bent Juul Jørgensen, der også er forundret over, at mange varer er blevet solgt billigere, end de er blevet indkøbt til.

Han vurderer, at der efter »fintællingen« mangler over 2.500 tons, og det betyder naturligvis i sidste ende et tab for landmændene.

Kontoret i Rudkøbing blev etableret for to år siden, men uden afdelingsfaciliteter har den lokale placering ingen reel betydning.

- Vi henter en rationaliseringsgevinst på en halv million kroner ved nedlæggelsen, og det svarer jo i realiteten til 10 procent af vort overskud, siger Bent Juul Jørgensen og oplyser, at Langeland nu betjenes fra Kværndrup-afdelingen.

Endelig er der også i afdelingen i Oure, som blev overtaget i forbindelse med fusionen med Stenstrup-Lunde lokale Foderstofforening, sket den ændring, at der på stedet kun er åbent to dage ugentligt.

- Men som alle øvrige steder er der mulighed for at få bragt varer ud med den ugentlige varetur, ligesom planteværn kan leveres fra dag til dag, pointerer SAB-direktøren.

Trods de nødvendige strukturændringer glæder han sig over, at SAB i år har fået tilgang af mange nye medlemmer.

- Det slår tydeligt igennem, at de fynske landmænd ønsker at stå sammen med den nu eneste tilbageværende fynske andelsgrovvareforretning, siger Bent Juul Jørgensen, der ud ad sit vindue på hovedkontoret i Skamby kan følge, hvorledes etableringen af den helt nye foderfabrik skrider frem.

Læs også