Kommunens skyld

Det var en kommunal uddybning af vandløb, der førte til, at Gunnar Lilholm endte i anklageskranken i by- og landsret.

Gunnar Lilholm og repræsentanter fra Brande Kommune har mildest talt ikke været på særlig god talefod i sagen om bræmmer – der er blevet skudt med skarpt mod hinanden, og i sidste ende er det faktisk kommunens egen skyld, at der blev en sag.

- I vinteren 1996/97 valgte kommunen at udvide den ene side af vandløbet Sinkebæk Rund og lægge jorden op på marken, og det er reelt årsagen til hele balladen, konstaterer Gunnar Lilholm.

- Jorden kom op at ligge på marken og blev liggende i hele 1997. Det kunne jeg ikke blot se på, og i forbindelse med forårsarbejdet på marken i 1998 valgte jeg at køre over på jorden og med min harve fordele det ud på marken for ikke at skulle se på den grimme stak jord, fortæller Gunnar Lilholm.

Den indsats, som kommunen vel egentlig skulle have klaret, var startskuddet til den langvarige sag, hvor Gunnar Lilholm i januar 1999 blev meldt til politiet.

Gunnar Lilholm skal overholde en bræmme på to meter, men det gjorde han ikke. Jorden lå tættere på vandløbet end de to meter, og derfor blev han nødsaget til at køre ind og fordele det ud på den mark, han gennem en årrække har lejet af en ældre kvinde.

Dette arbejde kunne ses, og sagen startede. Han havde bearbejdet jorden tættere på end de to meter, men han har nu fået landsrettens ord for, at han ikke har gjort noget ulovligt.

- Jeg har aldrig bearbejdet jorden tættere på end de to meter, som reglen er – altså bortset fra den udjævning af jorden, fastslår Gunnar Lilholm.

Når der nu er gravet et stykke af vandløbets ene side, må Gunnar Lilholm længere ind på marken for at overholde grænsen – hvis ellers vandløbet ikke skal rettes tilbage til den oprindelige stand. Brande Kommune er blevet påbudt af Ringkøbing Amt at få gjort noget ved sagen.

Enten skal siden retableres, eller også skal den nye grænse godkendes. Den sag er i øjeblikket i høring.

Læs også