Seminar om skovrejsning

Fik du tilsagn til privat skovrejsning i 2022, og skal du til at gennemføre dit projekt?

Så indbyder Landbrugsstyrelsen nu til et seminar den 15. marts 2023 i Middelfart.

Her kan man høre om, hvad man skal være særlig opmærksom på, inden man søger om udbetaling af sit tilskud.

Man får viden om, hvordan man undgår at lave fejl, som ville kunne betyde, at man får reduceret sit tilskud. 

Blandt andet kan man høre om, hvad det betyder, at man ikke må plante for tæt på nabohaver. Man kan også få svar på, hvad man skal tage hensyn til, når man planlægger sin skov, eksempelvis bredde og afstand til §3-arealer. Landbrugsstyrelsen vil også fortælle, hvordan de vurderer sagerne og kontrollerer dem. 

Seminaret foregår i Hotel Comwell Middelfart.

Læs også