Lakrids lokker til topydelse

Besætningen hos Anders Bang i Husby, der de sidste tre år har haft landets højeste ydelse, var rammen om Jersey Fyns grillaften med 200 deltagere.

Næsten 200 jerseyfolk var mødt op i Husby, da Jersey Fyn forleden havde inviteret til grillaften hos Tove og Anders Bang. På ejendommen Bangsbo var der lejlighed til at tage besætningen på 160 køer i nærmere øjesyn, og ikke mindst få et indblik i, hvorfor besætningen nu for tredje år i træk er landets højestydende jerseybesætning.

Først og fremmest er der fokus og overvågning af alle dyrene, både i stalden af Anders Bang, der blander alt foderet selv, fodermesteren og den ukrainske medarbejder, samt hustruen Tove, der følger besætningens data tæt på computeren i stuehuset.

Men også alle detaljer tæller, var det klare indtryk hos de mange gæster denne augustaften. Blandt andet, at der nu er lakridssmag i kraftfoderet fra Danish Agro, som lokker køerne ind i de tre Lely-robotter.

På vej til ny topplacering

- Der var på et tidspunkt problemer med, at nogle af køerne ikke spiste op af kraftfoderet i automaten i robotten. Derfor manglede de kraftfoderet, og til gengæld var der så for meget kraftfoder til efterfølgende køer, som havde mere smag for det, fortalte Anders Bang, da han bød velkommen.

På Bangsbo er der malket med robotter i 10 år, og løbende er mælkeydelsen steget, hvilket har krævet mere energi i foderet.

- Det har vi hele tiden skullet håndtere, og derfor fodrer vi med sodakorn og på femte år med mask fra bryggeriet i Fredericia. Energiunderskud har vist sig som atypisk mælkefeber, men det er der heldigvis styr på nu, siger Anders Bang og glæder sig over, at målet for ydelsesåret, som slutter 1. oktober, allerede er nået.

Ved kontrolleringen i juli var ydelsen på 12.579 kg EKM pr. ko. Derfor tyder alt på endnu en topplacering for de 160 vestfynske jerseykøer.

Bangsbo

Ejere af ejendommen i Husby ved Ejby er Tove og Anders Bang

160 jerseykøer i dybstrøelsesstald. Malkning med tre Lely robotter

Ydelse pr. ko i de seneste 12 måneder er 12.579 kg EKM. Landets højestydende besætning i 2021/22 med 970 kg fedt/protein

Flere kvier er solgt til Vikings skyllestation, og tyren VJ Lille stammer også fra den fynske besætning

160 ha markdrift med græs, majs, rajgræs, rødsvingel, spinat, byg og hvede

Læs også