bannerPos

Brancheorganisation: Behov for mere biogas

Syddansk Universitet har i en ny analyse for Energistyrelsen dokumenteret, at der er tilstrækkelige indenlandske ressourcer til at imødekomme efterspørgslen. Det samlede biogaspotentiale er tilstrækkeligt til at dække det nuværende naturgasforbrug. Arkivfoto.

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
26-05-2020 09:33
Der er positive takter i regeringens klimaudspil, men der er behov for en hurtigere og kraftigere udbygning af biogasproduktionen, mener Biogas Danmark.

Det er meget positivt, at regeringen har fokus på en øget produktion af biogas i sit klimaudspil, herunder at det skal sikre en grøn omstilling af industrien, uden at det koster konkurrenceevne, lyder det fra brancheorganisationen Biogas Danmark.

Regeringens udspil er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at imødekomme markedets efterspørgsel, og med en udskydelse af tiltagene til 2024 og 2025 mister man muligheden for at bruge den grønne omstilling til at sætte gang i økonomi og beskæftigelse her og nu, mener formand Henrik Høegh fra Biogas Danmark.

- Der er behov for nye initiativer for at imødekomme markedets og klimaets behov for mere biogas. Særligt den energiintensive industri peger på, at biogas er helt nødvendig, hvis de skal skifte væk fra kul. Men også den øvrige procesindustri efterspørger biogas. Det samme gør den tunge del af transportsektoren, som i øjeblikket kan se på, at konkurrenterne i vores nærmeste nabolande er i gang med en markant omstilling til biogas, siger han.

Klimapartnerskaberne efterspørger samlet 50 petajoule biogas senest i 2030. Det er forventningen, at produktionen under den nu nedlukkede støtteordning kommer op på 28 - 30 petajoule fra 2022. Regeringens udspil kan forventes at give i størrelsesordenen 3 petajoule mere biogas. Derfor er der behov for nye initiativer for at imødekomme markedets og klimaets behov for mere biogas.

Tilstrækkelige ressourcer

Klimarådet anbefaler i sin genåbningsplan fra 7. maj 2020, at der etableres udbudspuljer for biogas, der sikrer mindst 7 petajoule ekstra biogas inden 2025 af hensyn til klimaet. Dette vil have en positiv beskæftigelseseffekt og dermed bidrage til en grøn genstart af samfundet efter corona-krisen, mener Henrik Høegh.

- Biogasproduktion er en arbejdsintensiv aktivitet, både i forbindelse med byggeriet af anlæggene og i den efterfølgende drift. Biogasanlæggene har medarbejdere, der forestår driften, og anlæggene indkøber serviceydelser hos lokale håndværkere til vedligeholdelse mv. Det foregår alt sammen ude i landdistrikterne, hvor der er et stort behov for at skabe beskæftigelse, forklarer han.

Syddansk Universitet har i en ny analyse for Energistyrelsen dokumenteret, at der er tilstrækkelige indenlandske ressourcer til at imødekomme efterspørgslen. Det samlede biogaspotentiale er tilstrækkeligt til at dække det nuværende naturgasforbrug.

Og ifølge Biogas Danmark har den danske biogasindustri opbygget en unik kompetence i udvikling, etablering og drift af store effektive biogasprojekter baseret på husdyrgødning og bæredygtige restprodukter fra industri og husholdninger. En kompetence, der byder på et stort eksportpotentiale, men som kræver, at aktivitetsniveauet holdes intakt, så de danske biogaskompetencer kan videreudvikles.

Der bør derfor afsættes midler til første udbud i efteråret 2020, som kan bidrage til omstillingen af den energiintensive industri fra starten af 2023, lyder budskabet fra Henrik Høegh.

aldo

Øg udbyttet i marken med en behandlingsslutspurt

Man skal jævnligt gå sine marker igennem og se, om der er behov for en sidste behandling før høsten. - De sidste sprøjtninger er med til at give en bedre bundlinje, lyder det fra Kirsten Larsen, chefkonsulent i Velas Planteavl i Vissenbjerg.

Bedste svineafkast i 30 år

De danske svinebedrifter kom ud af 2019 med et gennemsnitligt driftsresultat på 3,7 millioner kroner, og en afkastningsgrad på 8,4 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Juelsminde-halvøen under lup

Dialog med lodsejere skal udvikle As Vig

Økologer har masser af næringsstoffer

Økologer betaler prisen for de konventionelles landbrugspakke, lød det fra Økologisk Landsforening, da regeringen ville stramme udnyttelseskravet til husdyrgødning.

Majs med udfordringer

Majsen er under angreb både ovenfra og nedenfra efter et svært forår. For eksempel har råger hærget majsmarker i det sydlige Jylland, hvor landmænd har mistet adskillige hektar til fugle.

Porten til kvalitet

Vi er håndværkere, og vi gør det, vi er bedst til, siger indehaveren af Syddansk Portteknik, Kenneth Bruun Petersen, som har flere års erfaring i portbranchen.

Coronakrisen sætter fortsat sit præg på traktorsalget i Danmark

Eftervirkningerne fra coronakrisen har sat sine spor i leveringen af nye traktorer til det danske marked og juni måned er ingen undtagelse.

Er gården sikker for nysgerrige sommerbørn?

Mange danskere holder sommerferie i Danmark i år på grund af corona. Derfor vil der være ekstra mange børn og voksne fra byen, som gerne vil se, føle og lugte til livet på et moderne landbrug. For at give alle den bedste oplevelse opfordrer Topdanmark til, at landmænd kontrollerer sikkerheden på gården, før sommergæsterne kommer.

Lovgivning og klare regler skal skabe tillid til den tyske kødindustri

Danish Crown bakker uforbeholdent op om den tyske arbejdsministers planer om at forbyde underleverandører af arbejdskraft i den tyske kødindustri.

Fremragende nationalparkfotos premieret

Fire fremragende fotos fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet premieret i en konkurrence med flere gode vinderbud.
Side 1 af 1873 (37451 artikler)Prev1234567187118721873Next