Dansk raps sparer klimaet for CO2-udledning

Biodiesel er et restprodukt – over halvdelen af rapsen bruges som kreaturfoder i form af proteinholdige foderkager, som fortrænger importeret soja fra bl.a. USA og Sydamerika. Det er til fordel for regnskovene.

Danmark kan her og nu hente en stor CO2-gevinst ved at lade stigende mængder biodiesel baseret på raps fra danske marker erstatte fossil diesel i biler og lastvogne. 

Samtidig vil en sidegevinst være produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer, som kan erstatte en klima- og miljømæssig belastende import af sojakager fra andre verdensdele, samt produktion af raffineret glycerin.

Det siger Morten Simonsen, som er medindehaver af Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn.

- For mange råvarer gælder, at der er et svind. Men alle de af rapsfrø, som Emmelev A/S får ind på lageret, udnyttes fuldtud, og biodiesel er et biprodukt i produktionen. Halvdelen af rapsfrøene bliver brugt som proteinholdige foderkager til kreaturer og erstatter importeret soja. 10 procent af rapsfrøene bliver brugt til raffineret glycerin i pharmaindustrien og fortrænger importeret palmeolie. Kun 25 procent af rapsfrøene bliver udnyttet til biodiesel-produktion, forklarer han.

Afviser politikeres klimapåstande
Morten Simonsen afviser derfor de argumenter, som flere politikere har bragt på banen, om at biodiesel er skadeligt for klimaet.

- Ganske almindelige biler, busser og lastbiler, som i dag kører med dieselolie som brændstof, kan uden tekniske ændringer i stedet køre på klimavenlig biodiesel – i en tid, hvor vejtransport står for 20 procent af CO-udledningen. Det er simpelthen den hurtigste og mest enkle vej til reduktion af CO2-udslippet. Svenskerne har grebet muligheden, og 20 procent af al brændstof til dieselkøretøjer i Sverige er i dag fossilfri biodiesel. Det kan også blive virkeligheden i Danmark, siger Morten Simonsen.

Han tilføjer, at man allerede er langt fremme i udviklingen i Sverige, og at der er gode grunde til at tage ved lære af svenskerne, der er meget klima- og miljøbevidste. 

Rapsen dyrkes af danske landmænd og er en velkendt og afprøvet vinterafgrøde med en række fordele i sædskiftet og for miljøet. Den danske produktion af raps er en af de mest klimavenlige i Europa.
 
 

Læs også