Østjyske landmænd har planer om biogasanlæg

Landboforeningen Odder-Skanderborg undersøger muligheder for etablering af et stort lokalt biogasanlæg i Skanderborg-området.

BIOGAS Lokale landmænd undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere et biogasanlæg i Skanderborg-området.

Planerne blev omtalt af formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, da foreningen den 27. februar holdt vintermøde på Vestermølle i Skanderborg sammen med Vestermølle Møllelaug.

- Vi oplever, at der er en interesse for et biogasanlæg her i området, og derfor har vi i bestyrelsen besluttet at arbejde videre med idéen, sagde Jens Gammelgaard på mødet, der netop handlede om klimaudfordringer og CO2-udfordringer.

Omkring 100 deltog i mødet, heraf mange lokale landmænd, og formanden benyttede lejligheden til at opsende en ”prøveballon” om et muligt biogasanlæg.

Han løftede også sløret for, at landboforeningen forestiller sig en mulig placering i området mellem Gjesing og Solbjerg , men at planerne dog kun er i den indledende fase.

 

Lugter ikke

Anlægget skal kunne aftage såvel gylle fra landbruget som affald fra industri og husholdninger.

- Der er store fordele i at få gyllen afgasset og dermed lugtfri, mens gødningsværdien bevares intakt.  Biomassen laves om til grøn gas, som kan bruges til brændstof, og  biogas er dermed en vigtig brik i den grønne omstilling, sagde Jens Gammelgaard.

Peter Gæmelke er formand  for Nature Energy, som opfører biogasanlæg rundt i landet. Han har været med i drøftelserne med landboforeningen om biogas-planerne i Skanderborg, og han deltog også i mødet.

Her blev der spurgt til lugtgener, og han forsikrede, at det ikke vil være tilfældet.

- Der er tale om moderne anlæg i lukkede kredsløb, og der er ingen lugtgener, oplyste han.

jba

Læs også