Konkursramt kødpålægsfabrik leverer millionunderskud i sidste regnskab

Den konkursramte slagteriforretningsmand Kurt Skare havde før sin konkurs en række selskaber under sit kødimperium.

Heriblandt Skare Food, der producerede pålæg ud fra adresser i Christiansfeld og Aarhus, inden konkursbegæringen.

Nu er det sidste regnskab for pålægsvirksomheden fremlagt ud fra »realisationsprincippet«, altså årsregnskabet aflægges ikke med henblik på fortsat drift.

I regnskabsåret, der kørte fra 1. oktober 2022 - 30. september 2023 leverer man et underskud på knap 8,7 op fra underskuddet på 60,7 millioner året før.

Der skal dertil noteres, at selskabet er afviklet i regnskabsåret og at selskabets aktiver og passiver samt afskrivninger og nedskrivninger er indregnet og målt til realisationsværdier, ligesom nødvendige omkostninger til afviklingen også er indregnet.

Egenkapitalen for selskabet ender på 130.452 kroner mod 8,8 millioner kroner året tidligere.

De to pålægsfabrikker i Christiansfeld og Aarhus blev allerede i marts 2023 købt af Delika Food Group.

Læs også