Vender underskud: Vestjysk svineavler lægger 10 mio. til bundlinjen

Munkbro Svineavl A/S leverede et overskud på 6,7 millioner kroner i regnskabsåret 2023. Dermed har den vestjyske svineavl fået vendt skuden fra 2022, hvor man præsenterede et underskud på 4,4 millioner kroner.

Munkbro Svineavl A/S har 2.300 søer fordelt på to sobesætninger. Virksomheden avler i landrace, yorkshire og duroc, hvilket betyder, at man kan tilbyde alle racer til den moderne svineproducent i ind- og udland.

Derudover har virksomheden salg af sæd fra over 600 orner opstaldet på forskellige KS-stationer, og sammen med søerne udgør det den væsentligste indtægtskilde. Selskabet driver også almindelige svineproduktion i lejede bygninger.

Munkbro Svineavl A/S har ved regnskabsafslutningen en samlet egenkapital på 48 millioner kroner, hvilket er en stigning fra 2022, hvor egenkapitalen lød på 41,3 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen anser virksomheden årets resultat for tilfredsstillende.

Læs også