Sådan kommer landbrugets økonomi til at se ud i 2023

2022 blev et år præget af højere indtægter og højere omkostninger i dansk landbrug. Det har været konsekvenserne af den høje inflation, der især har påvirket landbrugets input og output.

I årets rapport om dansk landbrugs økonomi, leveret af Det Natur- Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU), kan man læse, at 2022 blev et år præget af højere indtægter og højere omkostninger.

Det er konsekvenserne af den høje inflation, der i særlig grad har påvirket landbrugets input og output.

Inflationen har bevirket, at landbrugsproduktionen for første gang i 2022 oversteg 100 milliarder kroner i nominel værdi. Derfor blev 2022 et godt år for landbruget samlet set - selv med højere omkostninger på fx foder og gødning. Et resultat, der dog dækker over store forskelle: Mælkeproducenter og planteavlere har haft historisk gode resultater, mens det gik dårligt for producenter af svin, æg og potteplanter.

Nu ser vi ind i et nyt år, der vil blive præget af centralbankernes reaktion på inflationen: Store rentestigninger. Derfor falder indkomsten efter finansielle poster voldsomt i 2023: Fra et rekordniveau i 2022 på 13,2 milliarder kroner til 1,9 milliarder kroner i 2023. Dette svarer til omtrent en fjerdedel af gennemsnittet for perioden 2012-2021.

Gyser for planteavlerne

2022 har været et rigtigt godt år for de danske planteavlere. En rekordhøst kombineret med historisk høje afgrødepriser betyder, at der for 2022 er udsigt til det bedste driftsresultat for mange planteavlerne i moderne dansk landbrugshistorie. Så meget desto mere overraskende er det, at prognosen for 2023 ser mere dyster ud end længe. For eksempel viser prognosen for de store planteavlsbedrifter et fald i driftsresultat fra 1,9 millioner kroner i 2022 til et negativt resultat på -181.000 kroner i 2023.

- Selvom lidt lavere afgrødepriser og generelt stigende omkostninger også sætter sine aftryk, er det først og fremmest de stærkt stigende renter, der er årsagen til den markante forværring i planteavlernes økonomi, udtaler Jens-Martin Roikjer Bramsen, seniorrådgiver hos KU.

Trygt år for mælkeproducenter

For 2023 forventes mælkeproducenternes resultater at falde betydeligt, men stadig lande på gode resultater i historisk sammenhæng.

Michael Friis Pedersen, seniorrådgiver, uddyber:

- For konventionelle mælkeproducenter forventes driftsresultatet at stige fra 1,6 millioner kroner i 2021 til hele 4,5 millioner kroner i 2022, men at falde lidt tilbage til 2,4 millioner kroner i 2023. De økologiske mælkeproducenter kommer til at tjene mindre: Deres resultat forventes at stige fra 1,7 millioner kroner i 2021, til 3,5 millioner kroner i 2022 og 1,9 millioner kroner i 2023. Niveauet for driftsresultatet er således meget højt for både økologiske og konventionelle mælkeproducenter.

For svineproducenterne blev 2022 igen et år med store udsving i økonomien. Sådan har det været de seneste år i branchen. Svineproducenterne har i 2022 oplevet ekstremt høje og lave foderpriser, men dog løbende forbedrede afregningspriser i løbet af året.

- Selv med den relativt høje afregningspris på grise sidst på året er der et meget lavt bytteforhold mellem kød og foder. Mange svineproducenter bliver reddet af, at de selv producerer en del korn, som delvist dækker foderbehovet. Der forventes et gennemsnitligt driftsresultat for de store svineproducenter på 395.000 kroner pr. bedrift i 2022, mens der på trods af større renteomkostninger forventes et resultat på 1,5 millioner kroner i 2023, fortæller Jakob Vesterlund Olsen, seniorrådgiver.

Læs også