60 tons gammelt Skare-kød ender som dyrefoder

Der er blevet taget en beslutning om, hvad der skal ske med 250 tons for gammelt kød, som Fødevarestyrelsen i december beslaglagde hos det nu konkursramte Skare Meat Packers.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Kurator for konkursboet Corna Levin Munch oplyser til mediet, at man er lykkedes med at dokumentere sporbarheden på 60 ton af kødet, der er blevet solgt som dyrefoder. De resterende tons skal destrueres på et biogasanlæg.

- Vi kan ikke umiddelbart fremskaffe sporbarhed på det resterende beslaglagte varelager. Der har forud for konkursen været arbejdet på at fremskaffe sporbarheden. Det vurderes nu, at boet formentlig ikke er i besiddelse af yderligere dokumentation, som i givet fald skal indhentes hos tredjemand, siger Corna Levin Munch til Jydske Vestkysten.

Hun vurderer, at frostlagrene med det gamle kød vil være tømt om to måneder.

Læs også