Anker Bjerre udvider ejerkredsen

Fra 1. oktober 2023 har Anker Bjerre A/S – som led i et generationsskifte – øget ejerkredsen til at omfatte syv centrale nøglepersoner fra virksomheden. Samtidig sker der et skifte på posten som direktør hos den midt- og vestjyske maskinforhandler.

Efter 18 år som medejer af Anker Bjerre A/S i Holstebro har bogholder og økonomiansvarlig, Anne Marie Kvistgaard, valgt at trække sig ud af ejerskabet. Hun fortsætter dog med ansættelse i virksomheden.

Anne Maries ejerandel på 25 procent har de tre øvrige medejere (Anders Frandsen, Anders Harder og Per Damgaard) – som også alle har deres daglige gang i virksomheden – valgt at udbyde til fire medarbejdere, som igennem en årrække har vist stor interesse for netop at blive en del af ejerkredsen, når muligheden ville opstå. Det er den nu – og sammen skaber de syv medejere nu rammen for Anker Bjerre A/S.

De fire nye medejere repræsenterer forskellige fagområder i maskinforretningen. Der er tale om lagerchef Henrik Hedegaard, værkfører Jeppe Vestergaard, salgskonsulent for landbrug Søren Romby og salgskonsulent for have/park Tinus Bay Madsen.

- Vi har gennem de seneste årtier erfaret, at det giver store fordele at inddrage medarbejdere i ejerkredsen – så det er ikke en ny og uvant situation. Tværtimod, så oplever vi, at det giver et stabilt og stærkt fundament, hvilket vi vægter højt – også ift. fremtidssikring af virksomheden, siger Anders Frandsen.

Han tilføjer:

- Vi glæder os samtidigt over medarbejderinteressen – det er et tegn på, at vi har en sund virksomhed med en kultur, som vi fortsat ønsker at værne om. Det er vigtigt for os, at vi mærker efter, hvad det er vi kommer fra – og hvad det er, vi gerne vil. Vores vision og mission er uændret. Vi ønsker fortsat at kunne servicere vores kunder mht. maskiner – både ift. salg og alt det andet, der følger med af serviceydelser til erhverv og private. Vi er ikke kun en salgsorganisation, men har mange grene i virksomheden – og det vil vi gerne i ejerkredsen afspejle og udvikle, fortæller Anders Harder.

Som en naturlig del af den nye konstellation for virksomhedens ejerskab har Anders Frandsen overdraget titlen som direktør til Anders Harder.

- Det er et oplagt tidspunkt at lave et direktørskifte på dette tidspunkt. Anders Harder og jeg har igennem længere tid haft et godt samarbejde om de ledelsesmæssige opgaver i virksomheden, og nu er tiden kommet til den formelle overdragelse af titlen, siger Anders Frandsen.

- Vi vil gerne understrege, at vi begge fortsat vil arbejde aktivt med maskinsalg – og at vi vil samarbejde som hidtil om mange af de øvrige opgaver ift. virksomhedens drift, afslutter han.

Læs også