Grovvareselskab vil belønne andelshavere med kontant udlodning

Fremover kan Danish Agros andelshavere belønnes med kontant udlodning, når koncernen præsterer visse resultater. Det skal både tilgodese nye og mangeårige medlemmer.

Danish Agros delegeretforsamling har på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. december vedtaget at opdatere andelsselskabets konsoliderings- og udlodningspolitik. Det skriver Danish Agro i en pressemeddelelse. Den nye model blev vedtaget af en enstemmig delegeretforsamling og træder i kraft fra den kommende generalforsamling.

- Jeg er meget tilfreds. Den nye model er resultatet af et omfattende arbejde i både bestyrelsen og delegeretforsamlingen i løbet af 2023. Vi mener at have fundet en sund balance, der både styrker honoreringen af medlemsloyaliteten og samtidig giver Danish Agro-koncernen mulighed for at bevare den finansielle kapacitet til at kunne udvikle sig til glæde for medlemmer og kunder, siger Jørgen H. Mikkelsen, bestyrelsesformand i Danish Agro.

Det har været nødvendigt at justere udlodningspolitikken, da den hidtidige model ikke har indeholdt en politik for udlodningen, når soliditetsgraden overstiger 35 procent. De nye vedtægter betyder blandt andet, at andelshavere vil få mulighed for at få kontant udlodning af overskudsdeklareringen, når soliditetsgraden i et regnskabsår ligger over 35 procent. Samtidig kan andelshavere fremover få kontant udlodning af den del af andelskapitalen, der overstiger en million kroner.

- Vi har været meget tilfredse med vores hidtidige udlodningspolitik, der har gjort det muligt at udvikle Danish Agro til det niveau, vi er på i dag. Jeg vil gerne rose vores medlemmer, der hele vejen har bakket op, og med de nye vedtægter får vi mulighed for at give et skulderklap til de medlemmer, der har lagt ryg til i mange år, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Han er overbevist om, at den nye model tilgodeser de mange forskellige hensyn, der er i et moderne andelsselskab.

- Vi har stresstestet modellen for nærmest alle tænkelige scenarier, og vi er overbevist om, at vi fortsat kan udvikle vores koncern, så vi også fremadrettet har et andelsselskab, der kan konkurrere på højeste niveau, siger han.

Danish Agro har de seneste fem år samlet udloddet over 500 millioner kroner til medlemmerne. Koncernen havde i 2022 en soliditetsgrad på 29,6 procent.

Læs også