De står bag Agri Energy

Hvem kommer til at tegne det nye store initiativ på pyrolyseområdet? Flere af de involverede er kendte i landbrugskredse, men der er også nye ansigter.

Jørgen Ballermann, direktør i Agri Energy

Kommer med en fortid i både vindmølle- men også i biogasbranchen. Har været med til at bygge mange af de biogasanlæg, der er i Danmark, men også internationalt i andre europæiske lande og i USA.

- Det er jo noget nyt, at vi gerne vil lave et stort andelsselskab, så landmænd ultimativt kan komme til at eje den her biogasproduktion.

Vores mission adresserer de største muligheder og udfordringer i biogas, som jeg ser det. Der er et kæmpe potentiale i halm, dybstrøelse og anden biomasse med højt tørstof – hvis man har den rigtige biogas-teknologi. I sammenhæng med pyrolyse både fortrænger vi fossile brændstoffer og lagrer kulstof i jorden, og dermed skaber vi størst mulig gevinst for både landbruget og samfundet.

Poul Erik Jørgensen, bestyrelsesformand

Tidligere landbrugsdirektør i Nykredit. Har fulgt med i udviklingen af pyrolyse i forhold til at være et instrument på samme måde som biogas.

- Tiden er inde til en model, hvor landmænd organiserer sig i ejer-leverandørgrupper og investerer i ejerskab af energiproduktion baseret på deres egne råvarer. Vores mission er at levere den tekniske, organisatoriske og finansielle platform, der gør det muligt.

Daniel Overgaard Pedersen, landmand, ejer af Agri Energy Vrå

- I 2017 byggede jeg mit eget biogasanlæg, og har så udviklet det løbende. Det førte til et samarbejde med Stiesdal omkring et pyrolyseanlæg, og det har været min vej ind i det nye selskab.

- Det vi har lavet her i Vrå er nu så udviklet, at det er modent til at blive kopieret ud andre steder.

Peder Nickelsen, direktør i Stiesdal SkyClean

Har ingeniørbaggrund med en fortid i vindmøllebranchen, men har også tilknytning til landbruget via en kvægbedrift i Vestjylland, som han er medejer af.

- For godt fire år siden var jeg med til at starte udviklingen af pyrolyse i Stiesdal SkyClean. Vores teknologi bygger videre på idéer og koncepter, som DTU har udviklet over mange år, hvor vores primære værdiskabende bidrag i Stiesdal er at få teknologien skaleret til noget, der kan laves i stor skala. Det demonstrerer vi med fuldskala-anlægget i Vrå.

Læs også