45 mio. kroner på vej til grønne projekter i landbruget

Vilde idéer og samfundsvidenskab er på dagsordenen, når det danske innovationspartnerskab AgriFoodTure i dag åbner for ansøgninger til to puljer på i alt 45 millioner kroner til grønne innovationsprojekter inden for landbrugs- og fødevaresektoren.

Det danske innovationspartnerskab AgriFoodTure investerer nu 45 millioner kroner i forsknings- og innovationsprojekter, der skal fremskynde den grønne omstilling inden for landbrugs- og fødevaresektoren i Danmark.

Det er tredje gang, at AgriFoodTure investerer i projekter, og denne gang er muligheden for at få støtte delt op i to puljer med fokus på henholdsvis »Høj risiko – høj gevinst« og »Samfundsmæssige løsninger«.

Projekterne i begge puljer skal fokusere på at fremme forskning og innovation samt implementere løsninger og produkter, der kan hjælpe med at nå ambitiøse mål inden for klima, miljø og biodiversitet. Samtidig skal de sikre, at landbrugs- og fødevaresektoren forbliver bæredygtig og konkurrencedygtig på lang sigt.

Både virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige- organisationer og institutioner fra Danmark og internationalt kan søge om finansiering til forsknings- og innovationsprojekter. I puljerne kan søges fra 2-8 millioner kroner, og der er deadline for ansøgninger 8. oktober 2024.

Vilde ideer

I den ene pulje søger AgriFoodTure projekter, der har potentiale til at skabe stor effekt ved at udfordre eksisterende normer og introducere nye teknologier, processer eller forretningsmodeller. Risikoen må gerne være høj, hvis den mulige gevinst også er.

Den grønne omstilling kræver, at vi er modige og ikke er bange for at gå nye veje. Og det giver naturligvis en øget risiko. I denne pulje støtter vi vilde idéer, som man ikke nødvendigvis er sikker på, kommer til at virke i praksis. Det vil typisk være mindre projekter, hvor man kan teste, om noget har potentiale eller ej, siger Mission Director Anette Engelund Friis fra AgriFoodTure.

Den anden pulje har fokus på en samfundsvidenskabelig og humanistisk tilgang til at fremme den grønne omstilling i den danske fødevaresektor.

- Vi kommer kun i mål med den grønne omstilling, hvis vi tænker det menneskelige element med. Både forbrugere, landmænd, virksomheder, organisationer og politikere spiller en vigtig rolle for, at vi når klimamålene. I denne pulje støtter vi ambitiøse projekter, som tænker det samfundsmæssige og humanistiske perspektiv ind i omstillingen af fødevaresystemet, fortæller Anette Engelund Friis.

Innovationsfonden


AgriFoodTure er et partnerskab under Innovationsfonden, der skal accelerere den grønne transformation af Danmarks landbrugs- og fødevareproduktion. Siden etableringen i 2022 har AgriFoodTure investeret 126 millioner kroner i 18 grønne innovationsprojekter.

For at få støtte fra AgriFoodTure skal projekter være funderet på et samarbejde på tværs af for eksempel virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og civilsamfund. Projekter skal desuden tage afsæt i AgriFoodTures roadmap for grøn omstilling af den danske landbrugs- og fødevaresektor.

Læs også