Midtjysk byggevirksomhed fylder 40: - Landbruget er gode partnere for os

Hos byggevirksomheden Erik Møberg A/S udgør landbrugsbyggeri en betydelig del af aktiviteterne – nøgleordene er kvalitet, tillid og personlige relationer fra start til slut.

Finn Bay Christensen i gang med opgaver på kontoret, hvor især mange landbrugsbyggeri-projekter indenfor kvægbruget er i gang. Foto: John Ankersen

I år er det 40 år siden, at byggevirksomheden Erik Møberg A/S så dagens lys. Og både dengang som nu, er det ikke mindst landbrugsbyggeri, der udgør en betydelig del af de mange byggeprojekter i virksomheden med 29 ansatte, der holder til i Hejnsvig.

Byggeprojekter, der foruden landbrugsbyggeri spænder vidt over erhvervsbyggeri, industri, boliger og andet byggeri. Inden for landbrugsbyggeri er det især byggeri inden for kvægbruget, der udgør en stor del.

Erik Møberg A/S har både byggeopgaver i totalentrepriser og delentrepriser.

Og for stifter og direktør Erik Møberg, er det vigtigt man som kunde i virksomheden, altid oplever både den kvalitet, tillid og personlige involvering, som man hos Erik Møberg A/S er kendt for, og var målet, da han i 1984 som ung murer tog springet, og gjorde en drengedrøm om at blive selvstændig med eget byggefirma til virkelighed.

- Kunden skal opleve at have samme kontaktperson fra første kontakt til aflevering af færdigt byggeri, udtaler Erik Møberg, og nævner de opgaver, der blandt andet indgår i den proces i form af skitseforslag, myndighedsbehandling, kontrakter, byggestyring og endelig aflevering.

Den tætte personlige relation understreger han også i forbindelse med tidsrammen for byggeprojekter, der fra de første tegninger til færdigt byggeri kan strække sig over flere år – blandt andet på grund af myndighedsbehandling, herunder miljøgodkendelser, byggetilladelser etc.

25 års jubilæum

Finn Bay Christensen er projektleder hos Erik Møberg A/S. Og han er en af de faste personer, som landbrugskunderne stifter bekendtskab med i forbindelse med landbrugsbyggeri, hvor han især har byggeri indenfor kvægbruget som sit speciale.

Et speciale han fik umiddelbart efter sin start i virksomheden, hvor han i begyndelsen af juni i år kan fejre sit 25-års jubilæum. Et jubilæum, der fredag den 7. juni markeres med en reception fra klokken 13-17.

- Jeg kom dengang fra Eurodan huse, hvor jeg havde beskæftiget mig med parcelhuse. Og det var også tanken, da jeg fik kontakt med Erik Møberg, men det viste sig at jeg gik godt i spænd med landbruget, så Erik og jeg byttede, fortæller Finn Bay Christensen.

Siden har rigtig mange landbrugsbyggeprojekter gået igennem hænderne på Finn Bay Christensen, der vurderer, at han har stået for omkring én million kvadratmeter landbrugsbyggeri i de 25 år, han har været hos Erik Møberg A/S.

God byggeaktivitet i landbruget

Både Finn Bay Christensen og Erik Møberg glæder sig over de gode konjekturer for landmændene med deraf følgende god byggeaktivitet inden for landbruget, hvor både nye staldbyggerier, samt renovering, opdatering og modernisering af eksisterende kvægstalde fylder godt op i ordrebogen – sammen med de mange andre byggeopgaver indenfor andre brancher.

Mange underentreprenører og leverandører er tilknyttet virksomheden, der inden for landbrug især har mange byggeprojekter i Jylland og på Fyn, mens byggeri generelt inden for alle brancher, strækker sig over det meste af landet.

- Vores strategi er at give kunden en god oplevelse, fastslår Erik Møberg og tilføjer at en stor del af de opgaver vi udfører, er for kunder vi tidligere har bygget for.

- Landbruget er gode partnere for os, og de lægger vægt på kvalitet og pris, tilføjer Finn Bay Christensen.

Tror på fremtiden

Stigende renter, inflation og klimapolitik med planer om blandt andet CO2-afgifter for landbruget.

Alt sammen forhold og scenarier, som både Erik Møberg og Finn Bay Christensen også noterer sig.

- Vi har her i 2024 oplevet god efterspørgsel fra kvæg-landmændene. CO2-afgifter spøger og skaber usikkerhed, men betyder også at nogle landmænd gør sig klar til at investere i nyt byggeri. Vi følger med politisk omkring CO2-afgifter og renteudvikling, da det har stor betydning for os, siger Erik Møberg.

Fremadrettet forudser både han og Finn Bay Christensen god aktivitet indenfor landbrugsbyggeri, hvor klima og miljø i stadig stigende grad også forventes at blive vigtige parametre.

Også inden for byggematerialer i forbindelse med staldbyggerier, forventer de en grøn udvikling, som allerede er i gang – blandt andet inden for beton.

- Vi har et stort beton-forbrug, og hér kan der arbejdes med »grøn« beton, som er fremstillet af cement med et væsentligt lavere CO2-aftryk.

Læs også