Bygger ny svinestald: Fuldt fokus på klima, miljø og velfærd

Mange fremsynede elementer er tænkt ind i den nye polte- og forsøgsstald hos Charlotte Duus Christensen i Hønsnap ved Kruså, der med Gråkjær A/S som entreprenør på byggeprojektet, er i fuld gang med det nye staldbyggeri

Charlotte Duus Christensen følger byggeriet af den nye stald tæt. Foto: John Ankersen Der er Gråkjær A/S, der står for byggeriet af den nye svinestald. Foto: John Ankersen En ny stald kræver masser af strøm – hér de mange nye ledninger, der er blevet trukket til den nye stald. Foto: John Ankersen Gyllekølingsslanger i gulvet af den nye stald – gyllekøling får en central rolle i produktion af varme – en varme som både Charlotte Duus Christensen selv, men især naboer gerne skulle få glæde af. Foto: John Ankersen

Charlotte Duus Christensen ejer og driver en DanBred avls- og opformeringsbesætning på bedriften Hønsnapgaard i Hønsnap nær Kruså med 500 landracesøer i avl og opformering. En bedrift og produktion hun er vokset op i og for cirka 15 år siden overtog fra sine forældre.

Der sælges rene Landrace (LL) sopolte og orner, til besætninger med ønske om at højne eller etablere egen DanBred kerne til hjemmeavl. Dertil også salg af DanBred YL sopolte til produktionsbesætninger i ind- og udland.

Den nye stald, der er under opførelse, er et 2.400 kvadratmeter stort byggeri.

- Det er for at komme ud af en lejestald og samtidig af hensyn til smittebeskyttelse, hvor det er vigtigt at holde status, forklarer Charlotte Duus Christensen om baggrunden for den nye poltestald.

Klima og miljø

En ny stald anno 2021 handler ikke kun om funktionalitet, velfærd for både ansatte og dyr. Det handler også om klima og miljø.

I forbindelse med byggeriet er der tænkt klima og miljø ind i den nye stald, der samtidig er med i et miljøprojekt, hvor Seges vil måle og veje klimaaftrykket som et led i et pilotprojekt.

Et af elementerne er gyllekøling, hvor der vil produceret mere varme, end Charlotte Duus Christensen, selv skal bruge – og det giver mulighed for at tænke større.

- Jeg har mere varme, end jeg kan bruge. Normalt kan de ikke betale sig at lægge dyre fjernvarmerør ud, men jeg har fået en byggerådgiver til at regne på det, forklarer Charlotte Duus Christensen, der drømmer om evt. at kunne levere varme til naboerne – noget som hun samtidig ser vil gavne image i forhold til naboer og det omkringliggende.

I forvejen er stedet og den mark, hvor stalden opføres ligeledes valgt og blevet godkendt med omhu. I læ af bakker og træer, hvor den ikke vil kunne genere noget omkringliggende.

Øget klima-fokus

Klima og miljø har fået øget fokus de senere år i forbindelse med nye staldbyggerier. Hos Gråkjær A/S.

Virksomheden har sit eget miljøcenter, og klima og miljø har været spillet en stadigt større rolle i de staldbyggerier, som Gråkjær har stået for de senere år.

Charlotte Duus Christensen har også oplevet en både stor og vigtig ekspertise på det område fra Gråkjær. Og hun mener, at klima og miljø er med til at underbygge den status og anerkendelse, som Danmark har opbygget inden for opformering, der er udsprunget af andelstænkninger.

- Det har givet et unikt perspektiv og produkt, som vi er kendte for i hele verden, konstaterer hun.

Selv glæder hun sig til at kunne tage den nye stald i brug, hvor der forventes rejsegilde til september.

Læs også