Lån til udskiftning af olie- og gasfyr

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale, hvor der blandt andet gives mulighed for lån med statsgaranti til skift til andre opvarmningskilder.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Arkivfoto: Henriette Lemvig

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd er det positivt, at der ovenpå aftalen om grøn varme og vedvarende energi nu er en plan for udfasning af gas- og oliefyr, som i dag opvarmer mange boliger i landdistrikterne. Det skriver de på deres hjemmeside og uddyber, at partierne bag aftalen har besluttet at etablere en ordning, hvor der kan gives statsgaranti på lån til udskiftning af opvarmningskilde i landdistrikterne.

Formand Steffen Damsgaard er glad for, at der er blevet lyttet til Landdistrikternes Fællesråd, som flere gange har rejst problematikken omkring manglende finansiering i forbindelse med energirenoveringer og ved udskiftning af varmekilder til grønnere alternativer:

- Det glæder mig, at et bredt flertal i Folketinget nu imødekommer de boligejere i landdistrikterne, som har et olie- eller gasfyr og ikke kan blive en del af fjernvarmenettet. Selvom der har været tilskudsordninger, så er der fortsat mange borgere i landdistrikterne, som ikke har kunne få finansieret udskiftningen af opvarmningskilder blandt andet på grund af manglende friværdi i deres bolig. Disse mennesker har indtil nu siddet i en meget vanskelig situation, og initiativet er derfor en kærkommen håndsrækning, siger han.

Varmepumpe og jordvarme

Konkret vil ordningen være målrettet boliger i landdistrikterne, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet men i stedet må se i retning af for eksempel varmepumpe eller jordvarme, og hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien.

Steffen Damsgaard havde også gerne set, at man havde gjort en større indsats for at få flest mulige lokalsamfund i landdistrikterne over på fjernvarme. Formanden fremhæver blandt andet, at man bør forfine beregningsmetoderne, så fjernvarme står bedre i de beregninger, der skal laves for at finde ud af, om der kan etableres fjernvarme.

Arbejder for udvidelse af statsgaranti

Landdistrikternes Fællesråd vil efter aftalen arbejde for, at der fortsat afsøges potentialer og barriere i forhold til forskellige nærvarme-løsninger, så der opnås større kendskab til alle typer af løsninger for den enkelte borger. Ligeledes vil Fællesrådet appellere til, at statsgarantien udvides således, at den også omfatter andre typer af energirenoveringer og ikke kun til udskiftning af varmekilde.

Læs også