V: Skaber kaos, når regering vil diskutere landbrugsstøtte før reform

Erling Bonnesen kritiserer, at regeringen tager nye grønne ordninger fra EU for givet, og ikke mindst, at de vil bruge dem på lavbundsjorder.

Lavbundsjorde er det store stridspunkt i diskussionen om, hvad pengene fra EUs landbrugsstøtte skal gå til, når en større del af støtten formentlig bliver betinget en klima- eller miljøvenlig indsats.

Når regeringen lægger op til, at 20 procent af den direkte landbrugsstøtte skal gå til grønne ordninger, tager de sorgerne på forskud, mener Erling Bonnesen, der er landbrugsordfører for Venstre.

- Vi ved ikke, hvad forhandlingerne ender med om EU's landbrugsreform, og derfor giver det heller ikke mening, at regeringen bare beslutter sig for, at de skal lægge på det her niveau. Det skaber unødigt kaos, når vi ikke ved, hvad det ender med i EU, siger han.

Forhandlingerne i EU går i øjeblikket på at få de tre institutioner i EU, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd, til at blive enige om en aftale. I forslagene fra de forskellige institutioner spænder andelen af støttekroner, der skal gå til de grønne ordninger fra 20 til 30 procent. Alt tyder derfor på, at Danmark kommer til at fordele den direkte støtte til de grønne ordninger på et niveau, der enten minder om eller er højere end de 22 procent, som regeringen har foreslået.

Lavbundsjorde skal købes af staten

Men på trods af det, mener Erling Bonnesen stadig, at det er for tidligt at gå ud fra, at en stor del af den direkte støtte skal gå til grønne ordninger.

- Det kan godt ende med, at eco-schemes (grønne ordninger red.) bliver vedtaget, men nu har regeringen i hvert fald taget en beslutning på forhånd om, at det bliver sådan og at det bliver 20 procent af støtten., siger han.

At regeringen så har valgt udtagning af lavbundsjord som et område, der skal kunne gå for en grøn ordning, vækker yderligere kritik fra Venstres ordfører.

- Det er dybt kritisabelt, når det hidtil har heddet, at staten skulle finansiere udtagningen. Så er det for groft, at det nu er landmændenes egne penge, som man bruger til at betale for at tage jorden ud af produktion.

- Det kan sætte os bagud, hvis vi bruger pengene fra eco-schemes til at lukke produktion, mens andre lande bruger pengene på at udvikle produktionen, siger Erling Bonnesen.

Ingen konkrete bud

Hvordan Venstre gerne vil bruge pengene til de grønne ordninger, det vil Erling Bonnesen endnu ikke afsløre.

- Det er for tidligt at komme med konkrete forslag, men vi har masser af holdninger. Blandt andet at vi skal holde fast i, at vi skal have et landbrug, der skal kunne eksportere produkter og bevare arbejdspladser.

Har Venstre så en holdning til, hvilke initiativer, man kan støtte med de grønne ordninger, så man bevarer arbejdspladser og et eksporterende erhverv?

- Nej, det er for tidligt, når vi ikke har det tekniske grundlag fra EU på plads, lyder det fra Erling Bonnesen, landbrugsordfører for Venstre.

Læs også