Dalum Landbrugsskole søger blåstempling fra UNESCO

Skolen vil forpligtige sig til at fremme FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed i undervisningen.

Dalum Landbrugsskole er på vej til at blive tilsluttet UNESCO’s Verdensmålsskoler. Der indebærer blandt andet, at Dalum indretter sit pensum og undervisningsplaner til at leve op til de bæredygtige principper i FN’s 17 verdensmål.

UNESCOs verdensomspændende skolenetværk har fokus på undervisningsforløb og materialer, der sætter både global forståelse og fred samt bæredygtig udvikling på elevers og læreres dagsorden. I forvejen deltager 68 danske skoler sammen med 11.500 andre i 180 lande i det internationale skolenetværk under FN’s organisation for uddannelse, forskning og kultur.

- Vi tror på, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab, og derfor søger vi nu om at blive en del af skolenetværket. Vi vil gerne række hånden ud mod andre skoler og dele vores erfaringer, ligesom vi også glæder os til at lære af de andres erfaringer, siger Birthe E. Egdal, som er underviser i udvikling og bæredygtighed.

For Dalum Landbrugsskoles vedkommende vil optagelsen betyde en blåstempling af, at FN’s og UNESCO’s principper indgår i skolens værdigrundlag og pædagogik, herunder også hensynet til de klima- og miljøproblemer, som også EU og EU’s landbrugspolitik adresserer i den kommende landbrugsreform, CAP.

- Vi er i et erhverv, der har stor fokus på bæredygtighed og klima. Og tilslutningen til verdensskolemålene vil hjælpe os yderligere på vej, ved at vi kan vise omverden, at det er noget, vi tager meget seriøst, både som skole og institution og i undervisningen af de unge. Det bliver gjort ekstra tydeligt, siger Birthe E. Egdal.

Nuværende elever skal løse klimaopgave

Dalum Landbrugsskole har i over en halv snes år undervist i bæredygtighed. Først som mest som energi- og andre ressourcebesparelser, men efterhånden også hvad miljø og klima angår. Og nu med bæredygtighed forstået som både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i lighed med grundpillerne i Brundtland-rapporten, der i 2015 affødte vedtagelsen i FN af den hidtil mest ambitiøse, globale udviklingsdagsorden.

- Den øgede fokus på miljø og klima gør, at det er noget, som vi som landbrugsskole absolut skal være en del af. FN’s 17 verdensmål er noget af det første, eleverne hører om, når de starter på skolen, så det bliver en naturlig ting for dem. Når vi underviser i for eksempel økonomi eller ledelse, vil det også være synligt, hvordan FN’s verdensmål indgår i det, siger Birthe E. Egdal.

I praksis har Dalum Landbrugsskole længe haft gang i den bæredygtige omstilling med blandt andet plantning af læbælter, etablering af insekthoteller, alternative proteinkilder med dyrkning af hestebønner, produktion af melorme og kaninproduktion samt inddragelse af forbruger og virksomheder i arbejde med bæredygtighed.

- Når nu Landbrug & Fødevarer også selv har meldt ud, at erhvervet skal være klimaneutralt i 2050, så er det de elever, der går på skolen i dag, som får opgaven og skal være en del af løsningen. Opgaven for landmændene har aldrig været større - heller ikke end dengang, der blev fundet døde hummere i Limfjorden, siger Birthe E. Egdal.

Læs også