Dansk Skovforening:: Skove skal have mere landbrugsstøtte

Regeringen lever langt fra op til målsætningerne om at gøre skovene mere bæredygtige, siger skovforeningen.

Jens Christian Christensen overtog selve driften af Påbøl Plantage som 22-årig i 1999. Som 35-årig købte han slægtsgården, som også er Venstre-koryfæet og en af grundlovsfædrene, I. C. Christensens, fødehjem. Dybdepløjning før nyplantning af sitkagran kan forkorte omdriftstiden med op til 15 år. Uden dybdepløjningen skal sitkagran i Vestjyllands sandede jorder vokse i 65-70 år, før de er hugstmodne. – Det har utroligt meget at sige for udbyttet, at man dybdepløjer, siger Jens Christian Christensen. Sitkagranerne her blev sået foråret 2020.

Læs også