Forsker: Det giver mening at udbrede CA

Der er stor forskel på klimaeffekterne fra landbrug til landbrug, men det vil give grønne effekter at få det udbredt i Danmark, mener forsker på Aarhus Universitet.

Jorden står aldrig bar i et landbrug med conservation agriculture.

Hvis conservation agriculture bliver valgt som eco-scheme af de danske politikere, så vil det være svært at forudsige, hvor store effekterne ville være. Men der ville overordnet være en positiv effekt. Det er der ifølge en af landets førende forskere på området ikke tvivl om.

Professor på institut for agroøkologi, Lars J Munkholm, har forsket i flere år i effekter ved at benytte sig af dyrkningsmetoden conservation agriculture. Og selvom det i høj grad er forskelligt, hvor store klima- og miljøgevinster man ville få, hvis danske landmand i stor stil omlagde, så tør han godt sige, at der ville være positive effekter.

- Det er i den grad den vej pilen peger. Det ville have positive effekter på både klimaet og bio-diversiteten, hvis en større del af dansk landbrug bliver drevet på den måde, siger han.

Hvis det skulle blive et eco-scheme, som alle landbrug kunne tilvælge for at kunne få hele sin landbrugsstøtte, ville det dog være svært at kunne vurdere effekten. For det kommer i meget høj grad an på, hvilke arealer der vil blive omlagt.

- Det er jo klart, at det kommer i høj grad an på, hvilke landbrug der vælger at omlægge, hvor store effekterne vil være. Så hvis der blev lavet sådan en ordning, hvor man sikrer støtten ved at omlægge, så vll det være meget varieret, hvad man får for de støttekroner, siger Lars Juhl Munkholm.

- Men skal dog have for øje, at det jo gælder for mange initiativer, og det er derfor, det nogle gange er svært at regne på, hvad der giver den største effekt, siger han.

Glyphosat et minus

Han har som forsker stået i spidsen for at lave en videnssyntese om conservation agriculture, hvor man har forsøgt at kortlægge, hvad dyrkningsformen har af styrker og svagheder. Ud fra den fremgår det, at CA har gavnlige effekter på biodiversiteten, ligesom jorden optager drivhusgasser og holder på de gasser, der allerede ligger i jorden, fordi marken ikke bliver pløjet.

Det store minus er ifølge forskeren brugen af glyphosat.

- Det er umiddelbart det store minus, at man benytter sig af glyphosat. Det er der, hvor nogle måske hellere vender sig mod økologi for at undgå det. Og det er også glyphosaten, der gør, at det for nuværende ikke rigtigt er realistisk at kombinere økologi og conservation agriculture, siger Lars Juhl Munkholm.

Læs også