Stadig kamp om brakregler

Der kæmpes stadig for, at allerede eksisterende naturområder kan tælle med, når landbrug skal have fire procent uproduktive arealer.

Interesseorganisationerne i landbruget kæmper stadig for, at de danske landmænd skal kunne tælle allerede eksisterende arealer med, når de skal opgøre de uproduktive arealer, der fra næste år skal udgøre fire procent. Dermed bliver der sået lidt tvivl om reglerne, efter det ellers så ud til, at reglementet lå fast fra august. 

Frygten er, at den måde, reglerne er skruet sammen på nu, kan gøre det fordelagtigt for landmændene at fjerne eksistrende natur for derefter at lægge det brak igen og dermed kunne tælle arealet med i regnskabet.

Det er et argument, som er blevet fremført af både Landbrug & Fødevarer, Naturfredningsforeningen og Økologisk Landsforening.

Møde på vej

Landbrug & Fødevarer har således sendt et brev til landbrugsminstreren, hvor de argumenterer for, at landmændene skal kunne tælle sine nuværende nautområder med for at sikre sig, at de ikke forsvinder, når man skal have markplanerne til at gå op. 

Landbrugsminister Rasmus Prehn har da også tidligere erkendt, at man muligvis skal se på problematikken og har inviteret organisationerne til møde for at drøfte, hvad man kan gøre ved reglerne, så man både får taget landbrugsjord ud af produktion, så biodiversiteten får bedre kår, men også undgår, at reglerne får den modsatte effekt på allerede eksistrende naturområder omkring markerne. 

- Det, man lige skal holde sig for øje, er, at tanken er, at vi skal have mere natur. Hvis man så åbner op for, at allerede eksisterende natur kan tælle med, så vil der måske være folk, der har haft skov i mange år, som så kan sige, at det tæller med. Så der er nødt til at være en linje et sted, men når vi hører den kritik, der er her, så tager vi det naturligvis med tilbage på værksted og kigger på, om vi kan lægge snitfladerne en lille smule anderledes, sagde Rasmus Prehn til DR i september. 

Siden da har han altså inviteret Økologisk Landsforening til møde på et i skrivene stund uvist tidspunkt. Om der kommer ændringer i de nuværende regler er derfor stadig usikkert ligesom det er usikkert, hvad et valg vil kunne gøre ved drøftelserne. 

Læs også