Nu træder reformen i kraft

Efter næsten fem års arbejde i Bruxelles, på Christiansborg og i Landbrugsstyrelsen træder de nye regler for landbrugsstøtten endelig i kraft ved nytår.

Søndag den 1. januar 2023 træder der endelig en ny reform EU’s Fælles Landbrugspolitik i kraft. Det betyder altså, at der kommer et nyt regelsæt for, hvad EU's støtte til landbruget skal og må bruges til i hele Europa.

For landmændene betyder det, at det regelsæt, de skal følge for at få udbetalt deres landbrugsstøtte, bliver lavet helt om.

Landbrugspolitikken laves altid for en afgrænset årrække og skal derfor normalt reformeres hvert ottende år. Denne gang kom reformen dog to år for sent, da især brexitforhandlingerne forsinkede reformeringen, da det længe var usikkert, hvor mange penge, der var at fordele til landbruget, når Storbritannien ville træde ud af fællesskabet.

Nye tilskud og regler

Det betyder også, at denne reform kommer til at gælde i kortere tid end normalt. Reglerne kommer således til at gælde til og med 2027.

Med reformen indføres en masse nye ordninger som for eksempel bio-ordninger, der giver ekstra støtte til grønne initiativer. Der kommer også en række strammere miljøkrav som for eksempel om tre meter bredde bræmmer om vandløb og krav om ikke at dyrke noget på fire procent af sine arealer.

På disse sider, har vi spurgt nogle af de parter, der de seneste år har forsøgt at påvirke lovprocessen om, hvordan de ser på den reform, der ender med at træde i kraft om få dage.

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik fra 2023-2027

I vores ugeaviser og på nettet dækker vi hver uge reformen af EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP – og hvordan den bliver gennemført i Danmark.

Vi har brug for at høre, hvad du som bruger/læser synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre!

Vi siger tak, hvis du vil besvare nedenstående 4 spørgsmål – ud fra hvad du har fået af viden om CAP gennem vores avisartikler, videoreportager, podcasts og webinarer:

Læs også