Stor interesse for Plantefonden

Fonden for Plantebaserede fødevarer har sammen med bio-ordninger i CAP til formål at være med til at udvikle plantefødevaresektoren og mindske både klima- og miljøbelastningen fra landbruget.

Fonden for Plantebaserede fødevarer – i daglig tale kaldet Plantefonden er en del af den danske landbrugspolitik, der skal være med til at få flere plantebaserede fødevarer på vores middagsborde. Det overordnede formål er at reducere klima- og miljøbelastningen fra dansk landbrug og give incitament til at omstille fødevareproduktionen.

- Vi oplever generelt stor interesse for Plantefonden, fortæller enhedschef i Landbrugsstyrelsen Sonja Canger.

Det er da heller ikke småbeløb, der er i spil. I de ordinære runder kan der ansøges om støtte til projekter på mellem 100.000 kr. og 15 mio. kroner.

I alt er der i perioden 2023-30 afsat 675 millioner kroner til at sikre flere initiativer i retning af plantebaserede fødevarer. Første ansøgningsrunde har en pulje på 58 millioner kroner.

Plantefonden er dog ikke en del af CAP-planen. Den er oprettet på baggrund af ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021.” Formålet med Plantefonden er at bidrage til udviklingen af den plantebaserede fødevaresektor.

Men også i CAP-planen under de såkaldte bio-ordninger er der tænkt på plantebaserede fødevarer og proteinafgrøder, der tilgodeses med 615 kroner per hektar foruden hektarstøtten på 1.900 kroner. Der er således massivt fokus på at øge produktionen af råvarer, der kan anvendes til menneskeføde.

140 ville høre mere

Den store interesse for at få del i det afsatte beløb mærkes hos Landbrugsstyrelsen. I juni deltog eksempelvis flere end 140 personer i Plantefondens ansøgerwebinar.

- Herudover modtager Landbrugsstyrelsen løbende henvendelser fra mulige ansøgere, der ønsker vejledning om ansøgningsprocessen, siger Sonja Canger.

Styrelsen opfordrer til, at man, hvis man har en ide til et projekt, går ind på Plantefondens hjemmeside, Plantefonden.dk. Her kan man læse mere om, hvilke krav og kriterier projektet skal opfylde for at kunne modtage projektstøtte.

- Erfaringsmæssigt modtager Landbrugsstyrelsen de fleste ansøgninger i dagene op til ansøgningsfristen, siger Sonja Canger.

Ansøgningsrunden til Plantefonden løber frem til den 31. august 2023. På lbst.dk kan man finde mere information om de nævnte ordninger.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også