Sagro evaluerer på corona-krisen:: Hvad vi lærte af Covid 19

Livestream, videomøder, rundvisning og selvstudie var nogle af de metoder, rådgivningsvirksomheden Sagro tyede til, da landet lukkede ned i forbindelse med corona-krisen

CORONA De store markdemonstrationer blev aflyst. Landsskuer og dyrskuer med. ERFA-grupper udvekslede viden på behørig afstand. Generalforsamlinger blev afviklet udendørs eller on-line. Interaktive møder med deltagelse fra New Zealand. ”Skype-møder” og ”Teams” blev nye ord i hverdagen i forbindelse med, at Covid 19, lukkede landet ned.

Sagro Planter & Miljø arbejder fortsat med demonstrationer og vil synliggøre dem på andre måde, så landmænd fortsat kan få inspiration til markdriften her i 2020.

- Vi har en forventning om igen at kunne invitere til fysiske markdemonstrationer sidst på året, og selvfølgelig indenfor de rammer som myndighederne udstikker, siger afdelingsleder Christian Hansen.

SAGRO har etableret skilte og lavet oversigter ved demonstrationsarealerne, så man som landmand selv kan gå rundt og studere parcellerne. Erfagrupper og mindre grupper af landmænd kan bestille en rundvisning af en rådgiver.

Man har desuden bruget videoer på hjemmeside og Facebook, ligesom der har været gjort forsøg med at livestreame.

-  Vi afprøver alle former for digital formidling, siger Christian Hansen.

 

Gang i demo´erne igen

Sorts- og forsøgs demo i Årre og Plantedagen på Ytteborg i juni blev aflyst, men er afløst af alternativ fremvisning. Det kan nævnes, at der bl.a. er anlagt gylledemo i Årre og såteknik-demo i Ytteborg.

Efterafgrødekampen, som startede i 2019, kører videre i 2020. Der skal bl.a. høstes udbytte for at vurdere eftervirkning, og ikke mindst skal der kåres en vinder.

Der bliver anlagt en ny efterafgrødedemonstration, hvor der er fokus på etablering af efterafgrøde før høst af hvede. Hér vil man undersøge, hvilke arter af efterafgrøder, der egner sig til før-høst-etablering på sand- og lerjord.

I Sagro har man sort fokus på pløjefri og no-till-problematikken. Et særligt fokus er på de lettere jorde, da det er den overvejende jordtype.

Som et af de få steder i Danmark har vi faktisk et fastliggende demo/forsøg ved Ørre/Sinding, hvor der i 18 år er målt udbytter på et upløjet areal, og arealer, der er pløjet henholdsvis hvert og hvert andet år.

 

Regnskaber via skype

Online gennemgang af regnskab på Skype har mange fordele og er faldet i god jord
hos kunderne. Også på regnskabsfronten har SAGRO og kunder høstet erfaringer med alternativer til fysiske møder.

En af dem, der prøvede, var Henrik O. Larsen, Ikast. Han var på forhånd skeptisk, da han fik tilbud om, at årets regnskabsgennemgang på grund af corona kunne foregå online med video på Skype.

- Det er heldigvis kun i år, tænkte jeg. Men det gik faktisk fantastisk godt, fortæller han.

Han og hustruen Karina var begge to med ved skærmen, og alt det tekniske klappede. Rhandy Nagy delte sin skærm, så Henrik og Karina aldrig var i tvivl om, hvad der blev kommenteret i regnskabet.

- Jeg kan ikke sige andet, end at det faktisk var nemmere at følge med i gennemgangen, end hvis vi havde siddet med hver sit papir, mener Henrik, der slap for at hoppe frem og tilbage i et tykt kompendie.

Blandt de indlysende fordele, er, at både han og hans økonomirådgiver sparer tid, og at ingen af dem skal ud at køre for at mødes.

- Jeg ville gerne have delt en kop kaffe med Rhandy, men det er også det eneste, jeg savnede, siger han.

Kommunikationen gik fint, blandt andet fordi der var kamera på, så alle kunne se hinanden.

jba

Læs også

Svineproducent får stillet garanti for omsætningstab
Fysisk EuroTier er nu også corona-aflyst
Aflivning blev afblæst
- Skrækkeligt at skulle tage kampen lige her
Ingen nye smittetilfælde i Horsens
Sjette danske minkfarm smittet med Covid-19