bannerPos

Landbruget går lige nu fri af coronakrisen

- Det er helt klart, at landbruget fylder meget hos os, og også har givet os visse udfordringer undervejs. Men lige nu er landbruget faktisk måske et af de erhverv, som for nærværende kommer lettest igennem det her, siger adm. bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen. Foto: Ole Mortensen

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
18-03-2020 15:28
Landbruget er ofte et smertensbarn for mange banker. I denne krise skiller erhvervet sig positivt ud i forhold til mange andre erhverv – som det ser ud lige nu, lyder det fra en bank og en finanskoncern.

Den meget vanskelige situation, som mange virksomheder efterlades i, efterhånden som regeringen »strammer til« for at forhindre, at Covid-19-udbredelsen kommer ud af kontrol, rammer generelt ikke de danske landmænd i nær samme grad, vurderer Jan Ulsø Madsen, der er administrerende direktør i Vestjysk Bank.

- Det er helt klart, at landbruget fylder meget hos os, og også har givet os visse udfordringer undervejs. Men lige nu er landbruget faktisk måske et af de erhverv, som for nærværende kommer lettest igennem det her. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg sidder med lige nu. Og det er fordi, der skal bruges fødevarer. Og der er jo fødevarer nok i Danmark, siger Jan Ulsø Madsen.

- Og i den forbindelse tror jeg, at landbruget – nok ikke uden skvulp – for der kan også være udfordringer med nogle af de østeuropæiske medarbejdere, der har svært ved at nå frem, m.v., – i hele træskolængder klarer sig. Som verden er lige nu, så virker det som om, at netop fødevareproduktionen og fødevareindustrien faktisk er med til at hjælpe os igennem krisen, tilføjer bankdirektøen.

Samme tilgang som før

Bliver Vestjysk Bank i en situation som den nuværende mere forsigtig med sine udlån, forhøjelse af kassekredit, medfinansiering af projekter, osv., eller er bankens praksis uændret?

- Det sidste. Vi kigger lige nu ind på primært svinebønder, som jo har en fantastisk tid lige nu. Og der har mit budskab jo været, lige siden priserne begyndte at stige voldsomt på svinekødet, at sørg nu for at få afviklet gæld, konsolider jer og foretag kun nødvendige investeringer og opdatering af jeres staldanlæg, så I kan være med i konkurrencen. Det er nu, at I har en gylden chance for at få afviklet noget gæld, som på langt sigt vil være godt for den samlede forretning. 

- Og det er stadig de budskaber, vi har, siger Jan Ulsø Madsen.

- Så vi var afventende på nye stalde og byggerier inden, den her krise kom, og det er vi stadig. Så vores tilgang er nøjagtig den samme. Vi har ikke strammet yderligere op på grund af coronakrisen – vi følger den plan, vi har lagt for landbrug, siger bankdirektøren, der er godt tilfreds med antallet af landbrugskunder og landbrugsudlånet i Vestjysk Bank lige nu. 

Nykredit følger krisen tæt

Hos Nykredit siger landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen:

- På nuværende tidspunkt ser vi ikke vores landbrugskunder have de udfordringer, man har i de mere udsatte sektorer. Vi følger dog naturligvis udviklingen meget tæt, og forholder os som altid meget imødekommende og agilt over for kunderne – også i landbrugssektoren.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next