Andelsbevægelsen under pres

Foto: Colourbox

Synspunkt af bestyrelsesmedlem Kristoffer Hald, Danske Svineproducenter

Lige netop nu, hvor vores branche har det svært, har vi brug for samarbejde, støtte og opbakning fra vores andelsselskaber, så vi ikke oplever at stå alene i krisetider.

Desværre oplever mange af os et lidt anstrengt forhold til vores andelsselskaber, og man kan vist godt konstatere, at vi generelt ikke har den bedste dialog og forståelse, når man ser helt overordnet på det. Jeg ønsker ikke konfrontation, men jeg savner en mere konstruktiv tilgang og et bedre samspil.

Selvfølgelig er jeg som leverandør voldsomt frustreret over, at vi på slagterisiden ikke kan følge med de andre europæiske lande hvad notering angår. Det er dybt alvorligt. Og også uforståeligt, for vi danske landmænd kan jo godt give f.eks. spanierne kamp til stregen i primærproduktionen, mens det kniber mere på slagterisiden.

Men min frustration går i virkeligheden endnu længere, for jeg savner at se og opleve en reel vilje fra vores andelsselskaber til at hjælpe os. Til at forstå os og til at kommunikere på en måde, så vi fortsat kan tro på det grundlæggende set-up omkring selve idéen med andelsbevægelsen. Både i gode og svære tider. Jeg savner opbakning.

Som eksempel vil jeg fremhæve hele hændelsesforløbet omkring PRRS, hvor knapt 50 svineproducenter fik inficeret deres besætninger med Hatting-varianten. Det blev videnskabeligt påvist og fastslået, men alligevel vil Hatting ikke anerkende årsagssammenhængen og benægter alt.

Uoverskuelige konsekvenser

Det fik uoverskuelige konsekvenser for os, der blev ramt, og tilbage står nu spørgsmålet om, hvem der skal dække tab i millionklassen. Vi bliver ladt i stikken og skal kæmpe i retten mod vores egne andelsselskaber, som påførte os smitten. Det giver stof til eftertanke og gør ondt helt ind i sjælen.

Her kunne jeg godt have ønsket mig, at vi i fællesskab kunne finde frem til en løsning for alle parter. Måske kunne vi have en dialog om at dele skaden og på den måde lande konflikten. Men vi, der blev ramt, har ikke oplevet nogen form for imødekommenhed.

Lige nu oplever vi så, at danske svineproducenter generelt bliver sanktioneret i forhold til PRRS, hvis ikke vi får løst problemet. Selvfølgelig skal vi have løst problemet med PRRS. Men jeg savner svar på, hvordan andelsbevægelsen vil hjælpe os og gøre andet end at straffe os på noteringen.

Jeg synes, vi har brug for en reel debat om dette emne, for der er mange, der har mistet tilliden til deres andelsselskaber. Det er nu, de skal bestå deres prøve.

Der skal to til en tango, og vi må gøre en indsats for at opnå et samspil og få tingene til at virke bedre end nu. Jeg mener, vi skal værne om andelstanken og dens grundlæggende idéer – ellers kan vi lige så godt gøre op med den og erstatte vores selskaber med rent kommercielle virksomheder.

Læs også