Kommuner bør tage oprensning af vandløb alvorligt

Flere gode eksempler på, at det virkelig nytter at rense op i vandløbene, fastslår godsejer Helge Danneskiold-Samsøe.

Af Helge Danneskiold-Samsøe, formand for Danske Vandløb, Øllingsøe Gods, Græshavevej 33, 4920 Søllested

DEBATINDLÆG Det er ikke korrekt, når Danmarks Naturfredningsforening og andre påstår, at det intet nytter at rense op i vandløbene.

Flere og flere anerkender heldigvis, at vandet skal kunne løbe væk i bestræbelserne på at undgå oversvømmelser og ødelæggelser. Her er Værebro Å på Sjælland, Nørreå og Åkær Å i Jylland samt flere vandløb i Nordfyns Kommune gode eksempler – og også her på Lolland skal kommunen roses.

Lolland Kommune har således respekteret den bundkote-rapport, som vores lokale Ryde Å Lav kom med i 2015 – og oprenset efter den samme år. Og selv om februar 2020 var den næstvådeste februar siden 1923 i mit område, har vi overhovedet ikke haft problemer med oversvømmelser.

I 2011 bøvlede vi i høsten en del med forsumpede arealer på grund af manglende grødeskæring, men herefter vedtog hele byrådet inklusive Enhedslisten at sætte 700.000 kroner af årligt til ekstra sommergrødeskæring på kritiske strækninger.

Faktatjekke vandløb

Efter 2011 har kommunen opfordret til oprettelse af ålaug. Disse har ved hver eneste omgang vandrådsarbejde været inviteret til deltagelse i undervandrådet i Lolland Kommune (betalt af kommunen selv), hvor vi har kunnet faktatjekke vandløbene.

Dermed er mange vandløb kommet ud af vandplanerne for eksempel på grund af blød bund, der ikke var registreret i statens data, hvormed det er nemmere at sikre afvanding; men hvor vandløbene vel at mærke stadig er beskyttet af vandløbs- og oftest også af naturbeskyttelsesloven.

Problemet er, som også Bæredygtigt Landbrug har påpeget den seneste tid, at mange kommuner rundt omkring underkender lokale lodsejeres minutiøse og grundige arbejde med at påpege problemerne, herunder bundkote-rapporter betalt af de enkelte ålaug.

Kom venligst ind i kampen, kære kommuner – for jo, oprensning hjælper.

Læserdebat i LandbrugØst

INDLÆG LandbrugØst vil gerne bringe læsernes mening via debatindlæg, der som udgangspunkt ikke må være længere end 2.500 tegn inkl. mellemrum.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte indlæg og afvise læserindlæg, der strider mod bladets interesser.

Indlæg sendes til redaktion@landbrugoest.dk – husk at oplyse navn og postadresse og vedhæft gerne et portrætfoto.

Læs også