Samarbejde fra øst til vest

Med Gefion i spidsen er 12 foreninger

gået sammen om at varetage lodsejernes interesser i sagen om gasledningen

Baltic Pipe.

En planlagt gasledning, der skal transportere gas fra Nordsøen gennem Danmark og til Polen, har vakt en del postyr og bekymring blandt de berørte lodsejere. Og ikke uden grund.
Det får en række foreninger til at samle lodsejerne i en fælles kamp for ordentlige vilkår i det såkaldte Baltic Pipe-projekt.
- Hvis projektet gennemføres, kan det have store konsekvenser for de mange lodsejere i de områder, hvor ledningen skal graves ned, påpeger afdelingsleder Ane Popp-Kristensen fra Landboforeningen Gefion.
- Det vil, fortsætter hun, blandt andet betyde, at tusindvis af dræn graves op, for derefter at blive genetableret, hvilket vil forringe dræningen.

Rigtig meget på spil

- Erfaringerne fra andre projekter viser nemlig, at der i arbejdsområderne er en udbyttenedgang mellem 25 og 30 procent i mere end 10 år efter, at arbejdet er afsluttet.
Ane Popp-Kristensen gør samtidig opmærksom på, at der ingen regulering er på området, hvilket betyder, at den enkelte lodsejer ikke har nogle overordnede retningslinjer at læne sig op ad i forhandlingerne med Energinet.dk.     
- Der er med andre ord rigtig meget på spil for den enkelte og erhvervet som helhed, fastslår hun.
Derfor har den sjællandske landboforening sat sig i spidsen for at give lodsejerne ordentlige vilkår. Det sker ved at organisere de berørte lodsejere på tværs af landet.

Lodsejermøde i Herlufmagle

- Som noget helt unikt er landboforeninger og familielandbrugsforeninger fra den sjællandske østkyst til den jyske vestkyst gået sammen om at varetage lodsejernes interesser i sagen om Baltic Pipe, fortæller Ane Popp-Kristensen.
I alt samarbejder 12 foreninger, hvis medlemmer alle bliver berørt af gasledningen om at holde tre lodsejermøder. Desuden vil foreningerne i fællesskab og med juridisk bistand formulere krav til deklarationerne, så lodsejerne er sikre på de bedst mulige vilkår.
På Sjælland holder foreningerne i projektområdet lodsejermøde mandag den 12. marts klokken 19 i Herlufmagle-Hallen nord for Næstved.
Her vil blandt andet advokat Søren Nørgaard Sørensen, der har stor erfaring med lignende sager, fortælle om de juridiske aspekter og praktiske aspekter af arbejdet. Og foreningerne vil fortælle, hvad de gør for at sikre lodsejernes vilkår.

Foreningerne i samarbejdet
Gefion
Vestjysk Landboforening
Sydvestjysk Landboforening
Jysk Landbrug
Kolding Herreds Landboforening
Patriotisk Selskab
Centrovice
Østdansk Landboforening
Sjællandske Familielandbrug
Fyns Familielandbrug
Familielandbruget LRS Vejle
Familielandbruget Sydvest
 
Gasprojektet Baltic Pipe
Der er tale om et samarbejde mellem danske Energinet.dk og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A. om en gasrørledning, der skal forbinde Danmark og Polen med de norske gasfelter.
Baltic Pipe strækker sig fra gasrørledningen Europipe II i den danske del af Nordsøen til det polske rørledningsnet.
Gasrørledningen består af 800-950 kilometer gasrør i Nordsøen,
Danmark, Østersøen og Polen. Det ventes klar til drift i 2022.
Rørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas pr. år. Til sammenligning kan oplyses, at det samlede danske gasforbrug i 2016 har ligget på 2,6 milliarder kubikmeter.
Ifølge Energinet.dk vil projektet gavne forsyningssikkerheden.

Læs også