2017 var et stærkt år for landbruget

Landbrugets samlede driftsresultat for 2017 ventes at ende med et overskud på over 6 milliarder kroner, oplyser Landbrug & Fødevarer.

Efter et samlet underskud på 1,7 milliarder kroner i 2016 steg landbrugets samlede driftsresultat i 2017 til mellem 5,8 og 6,8 milliarder kroner. Det viser  en analyse af 962 landbrugsregnskaber, som SEGES har gennemført.

De positive regnskabsresultater er i tråd med forventningerne og kommer efter, at den seneste indkomst-prognose fra SEGES har vurderet, at vi med de højere priser i 2017 efterfølgende oplever et naturligt fald, da produktionen er øget.

De foreløbige resultater for 2017 viser endvidere, at landmændene i vid udstrækning har reduceret deres gæld. Således anslås heltidsbedrifternes samlede landbrugsrelaterede gæld på ca. 240 mia. kr. at være nedbragt med 3-4 mia. kr.

Merrild: Stor ansvarlighed hos landmændene
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, udtrykker stor tilfredshed med de foreløbige resultater for 2017, der kommer efter nogle vanskelige år med lave priser på mælk og svinekød, og altså med forventet nedgang igen i det kommende år.

- Tallene viser, at landmændene har udvist stor ansvarlighed. Overskuddet er primært brugt til at nedbringe gæld og derved gøre bedrifterne mere robuste. Det er særlig vigtigt nu, hvor priserne er kommet ned på et lavere niveau, og det ikke længere er givet, at renterne forbliver historisk lave, siger Martin Merrild, der ud over landmændenes egen indsats fremhæver behovet for rammevilkår, som er på linje med vores konkurrenter.

- Det er afgørende, at vores konkurrenceevne ikke fortsat er markant svækket på grund af konkurrenceforvridende og væksthæmmende særregler, som for eksempel pesticidafgiften og beskatning af produktionsjord, siger Martin Merrild.

Regnskabsresultaterne for 2017 dækker over en stor spredning både mellem de enkelte bedrifter og mellem de forskellige driftsgrene. Den største fremgang er koncentreret hos mælke- og svineproducenterne, hvor driftsresultatet steg med 1,1-1,5 mio. kr. på en gennemsnitlig bedrift. Planteproducenterne oplevede også fremgang i 2017, men det skyldes primært, at dårligt vejr reducerede udbytterne i 2016.

Læs også