Styrelse: Miljøvurdering kan undlades før jordfordeling

Projektejere skal ikke længere indsende screenings- eller VVM-afgørelse, før en kendelse i jordfordelinger ved for eksempel vådområde- og lavbundsprojekter. Der kan dog stadig gælde krav om miljøvurdering for de fysiske projekter, meddeler Landbrugsstyrelsen.

Projektejere skal ikke længere indsende screenings- eller VVM-afgørelse, før en kendelse i jordfordelinger ved for eksempel vådområde- og lavbundsprojekter. Arkivfoto

Efter en lovgennemgang har Landbrugsstyrelsen som jordfordelingsmyndighed og sekretariat for jordfordelingskommissionerne besluttet, at der ikke længere skal sendes dokumentation for en gennemført miljøvurdering, inden en jordfordelingsplan kan behandles i jordfordelingskommissionerne.

Det har indtil nu været sådan, at der skulle foreligge enten en screeningsafgørelse eller en VVM-afgørelse, inden kendelsen i jordfordelingskommissionerne, men det er ikke længere et krav.

En jordfordelingsplan udløser ikke i sig selv et krav om en screenings- eller VVM-afgørelse, fordi jordfordelingsplanen ikke er afhængig af de projekter, som man planlægger at udføre på arealerne efter jordfordelingen, skriver Landbrugssyrelsen på sin hjemmeside.

Fysiske projekter

- Vi forventer, at ændringen vil lette jordfordelingsprocessen for projektejerne i forhold til især jordfordelings-planer, der er knyttet til etableringen af lavbunds- og vådområder, og reducere tidspres frem mod jordfordelingskendelsen, skriver styrelsen, og tilføjer:

- Det er vigtigt at pointere, at ændringen kun gælder i forhold til selve jordfordelingsplanerne. Der kan stadig gælde krav om miljøvurdering, herunder screening og VVM-afgørelser af de fysiske projekter, der skal etableres, når jordfordelingen er gennemført. Hvornår og hvordan I skal udarbejde miljøvurderinger er beskrevet i miljølovgivningen og hos miljømyndighederne; Miljøstyrelsen, regionerne og særligt kommunerne.

Læs også