Landmand: Meningsfuld bæredygtighed er fremtiden

Mælkeproduktionen på Rudholm indgår i en serie af kredsløb, som tilsammen skal give mening, før produktionen er mest mulig bæredygtig, mener den økologiske mælkeproducent, Esben Møller Xu.

I sommerperioden nyder køerne på bedriften Rudholm ved Årre godt af det friske, grønne græs – og om vinteren får køerne lokalt produceret foder. De rigelige mængder ensileret græs og blandt andet roer som køerne spiser produceres indenfor en radius af tre kilometer fra stalden. Det er en klar strategi for bedriftens ejere, Esben Møller Xu og hustru Chao Møller Xu. 

Rudholm består af 430 hektar økologisk dyrket jord og 280 økologiske køer.

– Vi har valgt at være selvforsynende med foder. For os handler det om, at vi vil være sikre på, at vi ved, hvad det er, vores køer spiser. Og selvfølgelig sørge for at belaste vores omgivelser mindst muligt, forklarer Esben Møller Xu, som er glad for, at de 2.000.000 liter mælk, der årligt produceres på bedriften, kommer fra afgrøder, han selv har dyrket.

Bæredygtighed er et nøglebegreb for den økologiske mælkeproducent. Han følger ikke en bestemt opskrift eller et koncept for, hvordan han arbejder på bedriften. Derimod lægger den 40-årige landmand vægt på, at de enkelte bæredygtighedsindsatser skal give mening.

– Det handler om, at vi skal være gode til at udnytte, de muligheder vi har. Og for mig er det vigtigt, at vi tænker på, at de ting vi foretager os, er en del af at større kredsløb. Afgrøderne på marken optager de næringsstoffer, de får tildelt. Køerne får deres næring fra afgrøderne, og køerne giver gødning til markerne. På den måde kan vi holde vores næringsstoffer i et kredsløb. Det giver utroligt meget mening for mig, siger Esben Møller Xu.

Når man som landmand skal tilrettelægge sin produktion, er det ifølge Esben Møller Xu vigtigt, at man overvejer, hvordan tingene hænger sammen i en større helhed. Ellers udnytter man ikke de ressourcer, man har ordentligt.

Bundlinjen er vigtig

– Når jeg tænker helheden ind, er det ikke nødvendigvis bundlinjen, der vægter højest i hvert eneste led. Hensynet til klima og miljø betyder virkelig meget. For det er grundlaget for, at vi kan eksistere med en produktion som vores, siger Esben Møller Xu.

Bundlinjen er dog vigtig for Esben Møller Xu. 

– Det er klart, at vi skal tjene nogle penge på det, vi laver. Men det skal ske på en måde, så vi kan efterlade en verden, som helst skal være i bedre stand end den, vi overtog fra vores forældre – og det er en opgave, vi som landmænd godt kan løfte, hvis vi bruger vores sunde fornuft, forklarer Esben Møller Xu.

Det kræver dog, at man tilpasser sin produktion til de muligheder og sammenhænge, der er på bedriften.

– De ting der er gode at fodre med, fodrer vi med. Og de ting, der er gode priser på, dem kan vi sælge og skabe omsætning. Det giver ekstremt god mening for mig at gøre det på den måde, slutter Esben Møller Xu.
 

Læs også