Landboforening: Landmænd skal ikke bruge for mange ressourcer på ESG-krav

Djursland Landboforening har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal sikre, at den enkelte landmand ikke bruger unødvendige ressourcer på de nye krav til ESG-ledelsesrapporter, lyder det fra foreningen.

En virksomheds bæredygtighedsaftryk skal fremover kunne dokumenteres – det gælder også for danske landbrugsbedrifter, som kan forvente at skulle afrapportere for hele ESG-området og hermed udarbejde en ESG-ledelsesrapport allerede i årsrapporten for 2022.

Det forklarer Carsten Sørensen, afdelingsleder i driftsøkonomi i Djursland Landboforening, som allerede har udarbejdet de første ESG-ledelsesrapporter.

- Jeg er klar over, at der er flere rådgivningsvirksomheder, som er i fuld gang med at tilbyde at lave ESG-ledelsesrapporter, men der er altså fortsat usikkerhed omkring, hvilke specifikke krav de finansielle organisationer har til rapporten. Vi kan sagtens lave en ESG-ledelsesrapport, men vi opfordrer vores landmænd til at se tiden an og lave de tiltag, der konkret bliver efterspurgt og lade markedet råde. Vi mener ikke, at der er nogen grund til, at vores landmænd skal bruge ressourcer på at lave ESG-ledelsesrapporter, når kravene fortsat er ret diffuse. Det skal gøres rigtigt første gang, understreger Carsten Sørensen.

Endnu et værktøj på vej

Seges har udarbejdet foreløbige skabeloner til udarbejdelse af ESG-ledelsesrapport for produktionsformerne mælk, gris, planteavl og fjerkræ, men inden længe kommer der endnu et værktøj fra Seges – et online afrapporteringsværktøj, hvor den enkelte landmand kan sammenligne sit eget klimaaftryk med en lignende virksomhed.

- Vi forventer at modtage værktøjet fra Seges i løbet af 2022. Vi regner med, at hele processen med ESG-ledelsesrapporterne derefter bliver langt mere visuelt og giver et større overblik. Så kan den enkelte landmand se, hvilke tiltag der konkret skal arbejdes med fremadrettet. Samtidig har Djursland Landboforening nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe her i huset. Fordelen ved en ESG-rapport er, at man får synliggjort sine handlinger indenfor miljøområdet og de ansattes arbejdsmiljø. Derudover får man sat fokus på bedriftens strategi og de fremtidige tiltag på bedriften, forklarer Carsten Sørensen.

Hvad er ESG?

ESG-rapporteringer er et krav til virksomheden og et værktøj, som skal bruges til at sikre en bæredygtig udvikling i virksomheden

  • E står for de miljømæssige forhold, hvor klimaet, natur og biodiversitet, vand og luftkvalitet i virksomheden skal beskrives

  • S står for de sociale forhold i virksomheden. Her skal husdyrenes sundhed og velfæld beskrives, men også arbejdsforhold og arbejdsmiljø samt socialt ansvar for medarbejderne skal nedfældes

  • G’et står for virksomhedens ledelse og strategi

Læs også