Når du får tilskud: Kan du få momsfradrag for udgifterne til projektet?

Patriotisk Selskab har fået Skattestyrelsen ord for, at hvis man er tildelt tilskud til et projekt, og samtidig har udgifter, der er en »integreret del af den momspligtige virksomhed«, kan man få fuldt fradrag til udgifterne til projektet.

Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

Når du modtager tilskud til et projekt, skal du som regel ikke betale moms af tilskuddet. Men hvordan er momsreglerne, når du har udgifter til projektet?

Det er afgørende, at tilskuddet er en »integreret del af den momspligtige virksomhed« på linje med for eksempel EU-støtte – ellers kan du ikke få fuldt fradrag for udgifterne til projektet.

Landbrugsvirksomhed får momsfradrag

Patriotisk Selskab har for nyligt modtaget et bindende svar fra Skattestyrelsen, som i en konkret sag anerkender, at et tilskud til genslyngning af et vandløb kan anses som en integreret del af den øvrige landbrugsvirksomhed.

Formålet med projektet var at genskabe optimale forhold for fisk, vandplanter og smådyrsfauna i vandløbet – hvilket ikke umiddelbart lyder til at være en integreret del af landbrugsvirksomheden.

Men af projektbeskrivelsen fremgik også, at genslyngningen ville medvirke til bedre naturlig afvanding af vandløbets tilstødende arealer, hvilket ville sikre bedre afgræsning på området og dermed sikre og muligvis forbedre omsætningen af næringsstoffer på de tilstødende arealer, der anvendes i landmandens virksomhed.

Afslag i første omgang

Skattestyrelsen gav i første omgang afslag på, at der kunne gives skatte- og momsfradrag, men da sagen blev stillet for Skatteankestyrelsen, var Skattestyrelsen hurtig til at tilbyde landmanden at genoptage afgørelsen, hvori det oprindelige svar blev ændret.

Så først da klagen blev taget til næste instans, anerkendte Skattestyrelsen, at projektet måtte anses som en integreret del af den momspligtige virksomhed på baggrund af projektbeskrivelsen. Der var derfor fuld momsfradragsret for virksomhedens udgifter i forbindelse med genslyngning af åen.

Ligeledes anså Skattestyrelsen udgifterne som værende fradragsberettigede driftsudgifter af samme årsag, som de anerkendte momsfradragsretten.

Læs også