Husk 30%-ordningen, når du skatteoptimerer din indkomst

Driftsresultaterne for 2023 og dermed også indkomsten vil variere meget bedrifterne imellem. Derfor er det værd at undersøge sine muligheder for at tilpasse den skattepligtige indkomst og eventuelt foretage indskud på sin pensionsordning.

Af chefkonsulent Jens Kring, Patriotisk Selskab

Driftsresultaterne vil i år variere meget mellem de enkelte bedrifter. Ligeså vil den skattepligtige indkomst. Derfor anbefaler jeg selvstændigt erhvervsdrivende at se på de reguleringsmuligheder, der kan benyttes, når den skattepligtige indkomst opgøres.

Udskød du for eksempel mest mulig indkomst ved sidste års opgørelse ved at indregne værdien af høstede, ikke solgte afgrøder til kostpris, vil hele fortjenesten på disse afgrøder komme til beskatning i 2023. Det medfører, at den skattepligtige indkomst for 2023 kan blive rigtig høj, selvom driftsresultatet ikke er det.

Virksomhedsordning

De fleste vil kunne tilpasse den skattepligtige indkomst ved at bruge virksomhedsskatteordningen, hvor »opsparet overskud« acontobeskattes med 22 procent. På den måde kan du udskyde en del af årets indkomst til slutbeskatning og dermed forsøge at holde den ikke opsparede del af indkomsten under topskattegrænsen.

Pensionsordninger

Du kan desuden nedbringe indkomsten med indskud på pensionsordninger. Mange har en ratepensionsordning, hvor der hvert år kan indbetales og fradrages op til 60.900 kroner. Aftalen skal være indgået med et pengeinstitut eller et pensionsselskab, og indbetalingen sket inden årsskiftet.

Dertil er det muligt at fradrage op til 30 procent af virksomhedens overskud opgjort som resultat før renteindtægter og -udgifter og visse andre poster ved at indbetale et beløb svarende til fradraget på en livsvarig livrenteordning. Ordningen skal oprettes i et pensionsselskab, og indbetalingen ske inden udgangen af indkomståret til pensionsselskabet. Kontakt pensionsselskabet herom i god tid før årsskiftet.

For at få det bedste grundlag for at indbetale det optimale beløb, anbefaler jeg, at du får lavet en foreløbig indkomstopgørelse.

Læs også