Prognose: Fortsat pæn indtjening i svineproduktionen

Manglen på svinekød forventes også at påvirke svinenoteringen de kommende år. Det samlede nettoudbytte for en ejendom med 500 søer kan blive på 2,1 millioner kroner i 2021 ifølge beregninger foretaget af Patriotisk Selskab på baggrund af en prognose.

Der vil stadig være mulighed for en god indtjening i svineholdet i de kommende par år, hvis tingene flasker sig, vurderer Patriotisk Selskab i en prognose. Her ses rådgivningsselskabets bud på et nettoudbytte for en besætning på 500 årssøer med full line-produktion (søer, smågrise og slagtesvin). Kilde: Driftsanalyser 2019/20
Der vil stadig være mulighed for en god indtjening i svineholdet i de kommende par år, hvis tingene flasker sig, vurderer Patriotisk Selskab i en prognose. Her ses rådgivningsselskabets bud på et nettoudbytte for en besætning på 500 årssøer med full line-produktion (søer, smågrise og slagtesvin). Kilde: Driftsanalyser 2019/20

Hvis man regner på de prognoser, der ligger for årene 2020-2022, vil det samlede nettoudbytte for en full line ejendom med 500 årssøer blive på 2,1 millioner kroner til næste år.

Sådan lyder det i en prognose fra Patriotisk Selskab i de nye driftsanalyser, som rådgivningsselskabet har udgivet. 

Rådgivningsselskabets prognose er baseret på prognoser fra Landbrug & Fødevarer med en forventet notering for 2021 på 10,13 kroner, mens et forsigtigt skøn for 2022 lyder på 9,70 kroner pr. kg.

- Når vi ser resultaterne for en full line produktion med 500 årssøer for årene 2020, 2021 og 2022 med nettoudbytter fra 1.384.000 kroner til 2.643.000 kroner,  sammenholdt med gennemsnittet for de seneste otte år på 1.074.000 kroner, må vi sige, at årene 2020 til 2022 vil give den gennemsnitlige svineproducent mulighed for en OK indtjening og deraf mulighed for konsolidering, på trods af faldende notering, konkluderer Patriotisk Selskab i analysen.

- Det er dog kun, hvis prognoserne holder, med de usikkerheder, ASF og Covid-19 giver, tilføjer rådgivningsselskabet.

Fald i notering

I år forventes slagtesvinenoteringen at ende på 11,73 kroner pr. kg plus efterbetaling, fremgår det af analysen. Det er cirka 65 øre højere end året før, hvor den gennemsnitlige notering blev 11,08 kroner. For 2021 forventes en slagtesvinenotering på 10,13 kroner pr. kg plus efterbetaling. Det er et fald på 1,60 kroner i frhold til 2020.

Der er ikke i prognoserne taget højde for, at smågrisenoteringen på eksportgrise har ligget væsentligt under den beregnede notering efter udbredelsen af Covid-19 og udbrud af ASF i Tyskland.

- Den beregnede notering for smågrise forventes (i 2021, red.) at blive på 237,00 kroner og 405,75 kr. pr. stk. ved henholdsvis 7 og 30 kg. Hertil indregnes et tillæg på 15 kroner samt en regulering for vægtafvigelse fra 7 og 30 kg på -7 kroner og +12 kr. for henholdsvis 7 kg-grise og 30 kg-grise, så prisen er for en fravænnet smågris på 6,40 kroner, og en indsat smågris i slagtesvinestalden er for en smågris på 32 kg, fremgår det af prognosen.

Fald i smågrisepris

- For sohold forventes et dækningsbidrag I på 5.029 kroner pr. årsso og et nettoudbytte på 1.874 koner. pr. årsso. Det er et fald i nettoudbyttet i forhold til 2020 på 1.252 kroner.

- Faldet skyldes primært et fald i prisen på den fravænnede smågris på 47 kroner.

For smågrise forventes dækningsbidrag I at blive 75 kroner. Nettoudbyttet forventes at blive 22 kroner pr. stk. Altså stort set uændret i forhold til 2020.

For slagtesvin forventes dækningsbidrag I at blive cirka 169 kroner pr. stk., en stigning på 8 kroner i forhold til 2020, blandt andet baseret på et prisfald fra 1,51 kroner pr. FEsv i 2020 til 1,45 kroner pr. FEsv i 2021.

- Stigningen i dækningsbidraget slår fuldt igennem på nettoudbyttet, som også stiger med 8 kroner, skriver Patriotisk Selskab i analysen, og konkluderer:

- Selvom noteringen forventes at falde yderligere, og vi ikke kommer tilbage til »supersvineåret« 2019, vil der stadig være mulighed for god indtjening i svineholdet, hvis ASF ikke breder sig i Europa, og vi får en vaccine mod Coved-19 i foråret 2021.

Foderpriser

Forudsætningerne for foderomkostningerne i prognoserne er priser på hvede på 135 kroner og 125 kroner i henholdsvis 2020 og 2021 og for byg henholdsvis 125 kroner og 115 kroner pr. hkg.

Prisen på sojaskrå forventes at blive på henholdsvis 260 kroner og 265 kroner pr. hkg for 2020 og 2021.

mip

Læs også

Formand: Hvad er argumentet for mængdebonussen i Danish Crown i dag?
Formand forsvarer mængdetillæg
Nykredit sætter fokus på økonomiske dagsordener
Stadig muligt med forældrekøb i virksomhedsordningen
Flere konkurser i december måned
Coaching kan hjælpe generationsskiftet på vej