Rådgivere: Du kan spare penge ved at investere dine frie midler

Du kan med fordel investere pengene, hvis du har frie midler stående på bankkontoen i din personlige virksomhed og gerne vil undgå bankens negative renter, anbefaler rådgivningsselskab.

Flere og flere landmænd har for tiden så god en økonomi, at de har penge på bogen. Men det koster at have dem stående i banken.

Agri Nord peger derfor på, at landmanden med fordel kan investere pengene, hvis han eller hun har frie midler stående på bankkontoen i sin personlige virksomhed og gerne vil undgå bankens negative renter.

- Der er mulighed for at placere midlerne i alternative investeringer, siger Kent Boe Nielsen, der er økonomikonsulent i Agri Nord.

Investeringerne skal kunne indgå i virksomhedsordningen. Ellers vil investeringen blive anset som en hævning ud til privat, og så kan den medføre en beskatning på op mod 56 procent.

- At investeringen kan ligge i virksomhedsordningen betyder, at den er blåstemplet og omfattet af Skats positivliste, siger Kent Boe Nielsen.

Dermed får den ikke betydning for opsparingsmulighederne i virksomhedsordningen, og dit overskud vil fortsat kun beskattes med 22 procent, tilføjer han.

De investeringer, der kan ligge i virksomhedsordningen, er eksempelvis rentebærende obligationer, andele i investeringsselskaber, andele i ETF-fonde eller udlejningsejendomme.

Risici

Teamleder for Økonomi i Agri Nords Aalborg-afdeling, Henrik Rasmussen. råder til, at man vurderer omkostningerne ved anskaffelse og de løbende omkostninger.

- Man skal også tænke over, at det likviditetsmæssige råderum påvirkes meget forskelligt, alt efter hvad man vælger at bruge sine frie midler til, siger han.

En mulighed for at investere overskudslikviditet i aktier er via ETF-fonde, der typisk er børshandlede fonde, hvor der passivt købes værdipapirer, som følger et udvalgt indeks.

- Normalt bliver køb af aktier set som en privat hævning, men det gør EFT-fonde ikke, siger Henrik Rasmussen.

Derved opnår man en stor spredning af pengene, og den passive investeringsstrategi betyder, at omkostningerne kan holdes på et minimum. Helt ned til 0,1 procent af investeringen, fremhæver han, og tilføjer:

Faldgruber

- Når du skal udvælge, hvilke ETF’ere du vil investere i, vil det være klogt at søge professionel rådgivning. Nogle fonde har nemlig indrettet sig, så de må geare din investering. Andre, at de må udlåne de underliggende værdipapirer mod betaling. Begge dele for at levere et højere afkast. Køber du udenlandske ETF’ere, vil der kunne opstå en valutarisiko, og alt efter, hvor dine EFT’er er noteret, følger de forskellige lovregelsæt.

Når man investerer, skal man også vide, at man påtager sig en risiko i forhold til at lade pengene stå kontant, fastslår Henrik Rasmussen.

mip

 

Læs også