Potentiale i gylle til biogas

Hvis afregningsprisen på husdyrgødning lå på 10-20 kroner pr. ton, ville gylle stadig være en økonomisk attraktiv råvare for biogasanlæggene at benytte, viser en analyse.

Seges har offentliggjort en analyse på Landbrugsinfo, der viser, at selv hvis der blev givet en afregningspris på husdyrgødning på 10-20 kroner pr. ton, så ville gylle stadig være en økonomisk attraktiv råvare for biogasanlæggene at benytte.

Men selvom priserne på en række andre råvarer til biogasproduktion er steget de seneste år, er afregningen for husdyrgødning ikke fulgt med op.

- De fleste landmænd, der leverer gylle til et biogasanlæg, har nok indtil nu haft mindre fokus på afregningsprisen for gylle, men har haft fokus på andre forhold, der har også har stor betydning for de økonomiske forhold ved at levere husdyrgødning til et biogasanlæg, som for eksempel mulighederne for en forbedret gødningsvirkning, en højere gødningskoncentration og et mere attraktivt N:P-forhold, siger bioøkonomichef Lars Villadsgaard Toft, Seges.

- Mens priserne på de fleste andre råvarer er gået op, afregnes der stadig ikke for husdyrgødning

Lars Villadsgaard Toft, bioøkonomichef, Seges

Han konstaterer, at enkelte anlæg afregner for dybstrøelse, men ellers er det normen, at husdyrgødning ikke afregnes.

- Der eksisterer i nogle tilfælde bonus-strafordninger, hvor landmænd, der leverer en højere tørstof-koncentration, har mulighed for at opnå en direkte afregning, fortæller Lars Villadsgaard Toft.

Misforhold

Biogasanlæggene anvender en bred pallette af råvarer med forskellige priser pr. Nm3 gas. Nogle af råvarerne udmærker sig ved at være særligt lette at håndtere. Majs er for eksempel en god råvare at bruge til at booste og regulere biogasproduktionen på en nem måde, og blandt andet derfor opnår majs en merbetaling i forhold til for eksempel husdyrgødning.

- Indhold og koncentration af næringsstoffer i det returnerede produkt har stor betydning for opbevarings- og udbringningsomkostningerne, så der er stadig god grund til at fastholde fokus på disse forhold.

- Vi kan dog konstatere, at husdyrgødning stadig hører til de økonomisk mest attraktive råvarer til biogas. Mens priserne på de fleste andre råvarer er gået op, afregnes der stadig ikke for husdyrgødning, konstaterer Lars Villadsgaard Toft.

mip

Læs også