Svineproducenter roser aftale

Hos Danske Svineproducenter har man i lang tid ytret ønske om en mere målrettet kontrol af dyretransporter.

Partierne i Folketinget bag den politiske aftale om kontrol af dyretransporter får ros for at have lyttet til de input, som er kommet fra Danske Svineproducenter.

- Der er måske dem, der ikke mener, det ligger til os at rose. Ikke desto mindre vil vi gerne rose forligspartierne bag det nye forlig om kontrol af transport af dyr. 

- Vi sendte et input til fødevareministeren og medlemmerne af fødevareudvalget (i Folketinget, red.) på vores syn på en fremtidig kontrol af transport af grise, og vi må sige, at folketingspolitikerne har lyttet til os, siger Per Bardrum, der er direktør i Danske Svineproducenter.

Han er især tilfreds med, at kontrollen bliver gjort mere målrettet.

- Vi har hele tiden sagt, at kontrollen bør målrettes dem, der ikke kan finde ud af at gøre det ordentligt, mens der ikke er grund til at bruge lige så meget krudt på de vognmænd, der gang på gang viser, at de kan finde ud af at overholde reglerne og transportere vores dyr under skånsomme forhold. Det er det, der sker løbende fra sensommeren og fremadrettet, og det er vi naturligvis meget glade for, siger han.

Han påpeger, at selv på omkostningssiden er han fortrøstningsfuld.

- Det er voldsomt at konstatere et udgiftsniveau på 50-57 millioner kroner årligt for alle dyrearter, og at det skal koste os 80 øre pr. gris i gennemsnit. Til gengæld er vi gjort opmærksom på, at gebyrerne ifølge forligsteksten angiveligt skal være »omkostningsægte«, hvilket vi ikke hidtil har været vant til. Men vi vælger at betragte det om en officiel erkendelse af, at kontrolgebyrerne endelig kommer til at følge EU-lovgivningen, og det ser vi naturligvis frem til, understreger Per Bardrum.

Har talt for døve øre

Netop på dét felt har Danske Svineproducenter hidtil kæmpet en sej kamp, hvor foreningen sammen med SamMark føler, de hidtil har talt for døve øre.

- Det er godt, hvis dette forlig markerer en kovending på dette felt, for det vil være rigtigt gode nyheder, pointerer Per Bardrum, der fortsætter:

- Ud fra det faktum, at grisenes velfærd ligger danske svineproducenter meget på sinde, og at svineproducenterne ikke vil finde sig i, hvis deres grise lider overlast under transport, er Landsforeningen af Danske Svineproducenter glade for, at der nu endelig bliver taget fat på en mere målrettet kontrol af vognmænd med en dårlig regelefterlevelse.  

- Hvis vi skal kaste lidt malurt i bægeret, må det være med ordene »bedre sent end aldrig«, siger han med et glimt i øjet og henviser til, at Fødevarestyrelsen allerede (ifølge forliget fra december 2018 om skærpet kontrol af grisetransporter) for mere end et år siden skulle have omstillet sin kontrol til en mere målrettet kontrol af de vognmænd, der har den ringeste regelefterlevelse.

ege

Læs også