bannerPos

Advokat: God chance for at opnå opsættende virkning

- Vi har beregnet det økonomiske tab for en række landmænd – og tabene er voldsomme, lyder det fra Jens Iversen, landmand fra Christiansfeld og medlem af bestyrelsen i Agerskovgruppen.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
29-06-2020 12:05
For sent såede efterafgrøder giver kæmpetræk på 27 kg N pr. hektar året efter. Dertil skal lægges, at landmanden ikke modtager de 25 kg N, det forudsættes i gødningsregnskaberne, idet efterafgrøder har ikke samme N-værdi ved såning f.eks. i september, lyder det fra Agerskovgruppens Jens Iversen.

Som Effektivt Landbrug kunne fortælle i weekenden, har Agerskovgruppen nu stævnet Miljøministeriet for det samlede pres fra alle obligatoriske efterafgrøder.

Samtidig har gruppens advokat, Hans Sønderby Christensen, indgivet begæring om opsættende virkning på fristen for udsåning af de obligatoriske efterafgrøder. Sker det, suspenderes de obligatoriske efterafgrøder, indtil stævningen er afgjort.

Opsættende virkning er imidlertid ikke noget, som domstolene strøer om sig med. Men ifølge Hans Sønderby Christensen er der noget at gå efter i efterafgrøde-stævningen.

- Man kan ikke først indrømme rettigheder i en lov og så fjerne dem administrativt. Under alle omstændigheder strider den type usikkerhed efter min juridiske vurdering imod landmændenes EU-beskyttede retssikkerhedsprincip. Agerskovgruppen har derfor efter min vurdering en god sag i begæringen om at opnå opsættende virkning, vurderer advokaten, der mener, at opsættende virkning skal redde landbrugspakkens forbedringer.

Umulig så-frist

Ifølge Hans Sønderby Christensen har Agerskovgruppen anlagt stævning mod det samlede efterafgrødepres på landmændenes produktion i form af tilsammen 40-50 procent på mange ejendomme med husdyrefterafgrødekrav, obligatoriske efterafgrøder og nu også målrettede efterafgrøder.

Agerskovgruppen og advokaten ønsker desuden opsættende virkning for at redde landbrugspakken på den korte bane. Efter deres vurdering er landbrugspakken i fare, fordi landmændene bliver trukket for ikke at overholde, hvad de betegner som en umulig så-frist.

Han pointerer, at den gennem flere år har været sådan, at der har måttet dispenseres for såtidspunktet den 20. august, fordi landmændene ikke har kunnet nå at så de obligatoriske efterafgrøder inden denne dato.

- Landmændene modtog mere gødning ved en lov, og derfor kan ministeriet ikke trække forbedringerne tilbage administrativt. Mine klienter oplyser mig, at staten godt ved, at landmændene ikke kan nå at overholde datoen på forhånd, og at resultatet derfor bliver med de her meget betydelige administrative sanktioner, at landbrugspakkens forbedringer nu i realiteten annulleres.

- Når staten godt ved, at det er det, den gør, er det efter min juridiske vurdering en betingelse for gyldigheden, at det kommer frem i lyset i en ny lovgivningsproces. Man kan som nævnt ikke først indrømme rettigheder i en lov og så fjerne dem administrativt. Agerskovgruppen har derfor efter min vurdering en god sag i begæringen om at opnå opsættende virkning, vurderer Hans Sønderby Christensen.

Ødelagt sædskifte

Per 1. august kommer endnu flere til. Og det er landmændene nødt til at tage juridiske skridt imod, pointerer landmand Jens Iversen, Christiansfeld, der er bestyrelsesmedlem i Agerskovgruppen.

- Det samlede efterafgrødepres på vores bedrifter tvinger en stor del vintersæd ud af vores marker og dermed en mindre fødevareproduktion. Husdyrefterafgrøder, pligtige efterafgrøder, inklusive MFO og nu også målrettede efterafgrøder på tilsammen op til 40-50 procent af vores marker ødelægger vores sædskifte og dermed vores fødevareproduktion.

- Staten ved godt - hvad enhver kan regne ud - at når det de seneste år ikke kunne nås for mange at så efterafgrøder inden 20. august, så kan det heller ikke lade sig gøre at lægge mange flere efterafgrøder oveni, siger Jens Iversen.

Dobbelttræk på N

Konsekvensen er ifølge landmanden et kæmpestort træk på 27 kilo N pr. hektar året efter, når landmanden kommer »for sent«.

Desuden modtager vi ikke de 25 kg N, som det forudsættes i vores gødningsregnskaber, at vi modtager året efter, for efterafgrøderne har ikke samme N-værdi ved såning f.eks. i september. Det er altså helt uoverskueligt, hvad det koster os, siger Jens Iversen og kalder det indkalkuleret, at landmændene taber N-kvote på efterafgrødekomplekset. Han tilslutter sig derfor advokatens vurdering af, at der er en chance for, at man opnå at få opsættende virkning.

- Vi har beregnet det økonomiske tab for en række landmænd – og tabene er voldsomme, lyder det fra Jens Iversen.

I weekendens Effektivt Landbrug stod landmand Holger Iversen, Augustenborg, frem med beregninger fra LandboSyd, som viste, at han har et tab på 2.724 kroner pr. hektar efterafgrøder.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

 

 

 

Flot aften i forsøgsmarkerne

Velas afholdt forleden Åbent Hus i forsøgsmarkerne i Nr. Søby. Her deltog godt 100 fynske planteavlere, der kunne nyde en fin sommeraften med faglige indlæg.

Så starter landboauktionen op igen

Efter en corona-pause er landboauktionen i Kongens Tisted den 10. juli igen klar til at sætte dyr under hammeren – dog med en række forholdsregler.

To ristede i sommernatten

Dagsordenen var næsten den sædvanlige, men rammerne var ganske anderledes ved årets udskudte generalforsamling i Centrovice.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i nyt domicil i Fredericia. Når flytningen og sammenlægningen i virksomheden er fuldendt efter sommerferien, vil 350 medarbejdere have deres daglige gang i det nye hovedsæde i Fredericia

S.D. Kjærsgaard idømt bøde

S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket den kommunale topchef i Aarhus Kommune, skriver Aarhus Stiftstidende.

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

To par skadedyrsbekæmpere er flyttet ind hos landmand på Mols

Hvad gør man, når en ellers velkommen gæst, kvitterer for gæstfriheden ved at gylpe på gulvet og skide ned ad væggen? Så bygger man dem en bolig. Det gjorde landmand Jørgen Ivar Mikkelsen fra Mols, som nu har hele to par økologiske skadedyrsbekæmpere boende.

200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.
Side 1 af 1871 (37414 artikler)Prev1234567186918701871Next