bannerPos

Intet krav om obligatoriske efterafgrøder i 2019

Redaktionen

29-06-2019 08:01
Landbrugsstyrelsen har 25. juni meldt ud, at der ikke kommer krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2019.

I ansøgningsrunden om »Tilskud til målrettet kvælstofregulering« i foråret 2019 blev der i alt ansøgt 139.300 hektar målrettede efterafgrøder, som svarer til en kvælstofreduktion på knap 1.167 ton.

Dette opfylder stort set det udmeldte indsatsbehov for 2019, og der er derfor ikke behov for obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2019.

Således skriver Seges på Landbrugsinfo og meddeler endvidere, at Landbrugsstyrelsen har oplyst, at de 139.300 hektar ansøgte målrettede efterafgrøder og alternativer med tilskud fordelte sig på 119.000 hektar efterafgrøder, 15.900 hektar med nedsat kvælstof-kvote og 4.400 hektar med øvrige alternativer.

En del af landbrugspakken

Den målrettede kvælstofregulering er en del af Fødevare- og landbrugspakken og består af en frivillig tilskudsordning, hvor etablering af efterafgrøder eller en række alternativer til efterafgrøder i områder med et særligt behov kompenseres med 529 kroner pr. hektar.

Hvis etableringen ikke sker frivilligt, vil der blive indført et obligatorisk krav om etablering af efterafgrøder, som ikke udløser tilskud.

I 2018 var der et obligatorisk krav på knap 2.800 hektar efterafgrøder.

hl

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next