Historisk ejendom til salg for trecifret millionbeløb

Den historiske ejendom, Tandrup Hovedgaard i Nordvestjylland, er blevet sat til salg. Prisen er 100 millioner kroner.

Den har en historie, der kan dateres helt tilbage til det 14. århundrede. Der er tale om Tandrup Hovedgaard, 3 kilometer fra Ovesø nær Bedsted i Thy, der ligger cirka 20 kilometer syd for Thisted.

Ejendommen, der er fordelt på to adresser og også omfatter gården Søvang, er netop blevet sat til salg for den nette pris af 100 millioner kroner, og for de mange penge kan man overtage en ejendom, hvortil der hører knapt 344,3 hektar jord af god kvalitet, samt en lang række driftsbygninger.

Større areal end det matrikulerede

På Tandrup bliver der drevet konventionelt landbrug med præcisionsjordbrug, med gradueret gødskning på markniveau og krav om sektionsstyring, kantspredningsudstyr og gylleprøver.

Jordarealerne bliver brugt til at dyrke korn og flere frøafgrøder, ligesom der er vedvarende græs på nogle af arealerne.
Af de 344,3 hektar jord, der hører til Tandrup, er de 331 hektar støtteberettiget. Men der hører også andet areal til ejendommen, end hvad der er deklareret i tingbogen.

»Størstedelen af engarealerne, som sælger får afgræsset (det drejer sig om måske 25-27 ha), er ikke med i det matrikulerede areal. Det skyldes, at vandlinien (Ovesø) gennem tiden har flyttet sig således, der er opstået en naturlig strandeng. Køber kan evt. efter en handel få arealet matrikuleret ind under ejendommen«, fremgår det af salgsopstillingen.

Niels Juel og Trediveårskrigen

For de historisk interesserede er der masser af historiske referencer til ejendommen. Således var Tandrup ifølge hjemmesiden danskeherregaarde.dk i 1512 ejet af Niels Krabbe og Kirsten Høgh. Deres datter blev senere oldemor til den kendte søhelt Niels Juel, og ifølge hjemmesiden fik Niels Juel en del af sin opvækst på gården.

Senere kom krig og ufred til egnen, og i 1620 blev Tandrup besat af et rytterkompagni med forbindelse til den tysk-romerske kejsers tropper, der havde besat Jylland, efter at Danmark under Christian IV var gået ind i Trediveårskrigen.

»Den 6. april 1628 skrev Christoffer Gersdorff et brev til den øverstkommanderende ved de fjendtlige tropper. I brevet bad han om fred til at passe sin gård og få styr på jorderne mod at betale en taalelig contribution«, omtaler hjemmesiden.

Historien melder dog ikke noget om, hvorvidt fjenden ville være med til det forslag.

I sin tid hørte der voldgrav til herregården, men den blev sløjfet, da den nuværende hovedbygning blev ombygget i cirka 1850. Og trods den langvarige historik, der er på ejendommen, er der ikke meldt fredning på gården, og der er heller ikke nogen af bygningerne, der er meldt ind som bevaringsværdige.

Læs også