Rådgiver: Bankerne åbner mere op for unge som købere

De korslagte arme i banker og kreditforeninger er ikke helt så korslagte, som de plejer, oplever etableringsekspert. Han vurderer, at det er blevet nemmere for unge landmænd at etablere sig.

Mulighederne for at etablere sig som ung landmand er blevet bedre i den seneste tid, vurderer etableringsekspert og strategisk rådgiver i Agri Nord, Peter Møller.

Måske vigtigst af alt er armene i banker og kreditforeninger ikke helt så korslagte, som de har været, fortæller han.

- Det kan se håbløst ud, men jeg tillader mig faktisk at være forsigtig optimist på grund af en lang række forskellige omstændigheder, forklarer Peter Møller.

Bedre økonomi

Et af de væsentligste forhold, der ifølge Peter Møller gør, at det ser lysere ud for etablering, er, at økonomien generelt i landbruget er blevet forbedret over de sidste par år, og at situationen i de danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter er markant forbedret.

- Hensættelserne til tab på landbruget er kraftigt reduceret, og indlån overstiger udlån. Det betyder heldigvis, at vi mærker en forsigtig interesse fra flere banker og kreditforeninger mod nye etableringer. Både fordi de er bevidste om generationsskifteudfordringen forude – men i høj grad også, fordi de kigger efter nye forretninger, siger Peter Møller, og tilføjer:

- Og de begynder faktisk også at få lidt konkurrence fra private investorer, som søger afkast. Her er der nogle, der har fået øjnene op for mulighederne med dygtige unge landmænd og måske ikke mindst god landbrugsjord.

Nye ejerformer

Peter Møller oplever også, at flere unge landmænd i dag vender sig mod utraditionelle ejerformer. Eksempelvis etablering i selskab sammen med en investor eller i en forpagterløsning med forkøbsret.

Og flere unge landmænd er også begyndt at orientere sig mod »downsizing«. Altså at etablering på lidt mindre ejendomme også kan være muligheder.

- Det åbner nogle nye muligheder, siger rådgiveren.

Sælgerpantebrev

For sælger er der også forbedrede muligheder. Reglerne om sælgerpantebreve er gennemført, så det nu er lidt mere attraktivt for en sælger at lade penge stå i ejendommen og dermed deltage i risikoen i de første år.

- Hvis sælgerpantebrevet påføres en såkaldt tilbagetrædelsesklausul fra sælger, så kan beløbet faktisk indregnes som en del af køberens solvens, forklarer Peter Møller.

Ansvarlige lån

Hos Vækstfonden og Dansk Landbrugs Kapital er der desuden kommet en mulighed for at lave ansvarlige lån.

- De er bestemt ikke billige. Men det er igen kapital, der under visse omstændigheder kan indregnes som solvens/egenkapital hos køberen, siger Peter Møller.

Nye tilskud på vej

Det ser også ud til, at der er en ekstra mulighed forude for fremskaffelse af kapital. I øjeblikket overvejer Landbrugsstyrelsen at ændre tilskudsordningen for unge landmænd.

I dag er det muligt at få 1.100 kroner i tilskud pr. hektar op til 90 hektar, og ordningen løber i fem år. Samlet kan en ung landmand dermed maksimalt modtage cirka 495.000 kroner i støtte over perioden.

Landbrugsstyrelsen arbejder nu med en model, hvor en ung landmand i stedet kan modtage 750.000 kroner i støtte ved etablering. Hvis ordningen gennemføres, så er det med virkning fra januar 2023.

- Men umiddelbart lyder forslaget positivt, for det er etableringskapitalen, der er den største hæmsko for etableringer og generationsskifter. Altså manglen på penge eller kravet om en meget stor solvens, siger Peter Møller.

Heftige solvenskrav

Solvenskravet fra banker og kreditforeninger er dog stadig en for stor mundfuld at sluge for de fleste.

- Et solvenskrav på eksempelvis 20 procent af en ejendom til for eksempel 30 millioner kroner er jo umulig på forhånd, og så er det kun generationsskifter inden for familien, der er mulige, siger Peter Møller, og tilføjer:

- Umiddelbart er alle fine ordninger som etableringskonti eller iværksætterordninger utilstrækkelige, hvis en ung landmand ved etablering bliver stillet over for et krav om en egenkapital på seks millioner kroner som i eksemplet.

Hovedregel

Derfor er det traditionelle generationsskifte i familien stadig hovedreglen. Her kan den unge generation købe familiegården til en nedsat pris – typisk mod at overtage den udskudte skat på ejendommen.

Som nær medarbejder (mindst tre år på ejendommen) er det også muligt at benytte sig af denne mulighed, påpeger Peter Møller.

Strategisk rådgiver og ekspert i etablering, Peter Møller, Agri Nord, oplever, at der er kommet større muligheder for at etablere sig for unge landmand, der ikke er født i en landbrugsfamilie.

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også