Voldsomt vejr kan give voldsomme problemer

Sommeren er højsæson for kraftig regn eller skybrud, som kan medføre alvorlige skader på ejendomme.

I takt med den globale opvarmning vokser hyppigheden af kraftige byger og skybrud i Danmark. Arkivfoto

- Langt størstedelen af danskerne har foreløbig været forskånet for skybrud i år, men situationen kan hurtigt vende. Som boligejer er der god grund til at tage sine forholdsregler nu, da vi af erfaring ved, at sommeren er højsæson for kraftig regn eller skybrud, siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

I 2021 voldte skybrud store problemer for mange boligejere. Her modtog Topdanmark næsten 5.700 skader relateret til nedbør, svarende til en stigning på 27 procent i forhold til året før. Særligt i juli og august blev der anmeldt mange skader.

- Sidste sommer var vi ramt af en større byge af lokale skybrud hen over landet inden for en kort periode. At skybrud på den vis er meget lokale, men til gengæld kommer i et større antal inden for en kort periode, skulle ifølge flere klimaforskere være, hvad vi kan forvente, fortæller Rasmus Ruby-Johansen.

Fremtidsscenarie

Det scenarie skal vi vænne os til i fremtiden, lyder vurderingen fra DMI.

- I takt med den globale opvarmning vokser hyppigheden af kraftige byger og skybrud i Danmark – selvom der samlet set ikke forventes mere nedbør i løbet af sommeren, siger Rasmus Anker Pedersen, enhedsleder i Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Hvor meget hyppigere, afhænger af den globale drivhusgasudledning.

- Med de løfter om reduktion af drivhusgasudledning, som er implementeret, forventer vi en 30 procent stigning i antallet i skybrud i midten af århundredet, fortæller Rasmus Anker Pedersen.

Ifølge DMI’s landsdækkende statistik over skybrud siden 2011, har der gennem de seneste 10 år ikke været et eneste år uden skybrud.

10 gode råd

Her er 10 gode råd til at forebygge regnvejrsskader

Før et skybrud

• Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem af-vandingssystemerne.

• Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset, og tjek jævnligt tag for utætheder.

• Sørg for, at græsplæne, fliser osv. hælder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig ved fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset.

• Undgå for mange flisebelagte terrasser, indkørsler eller lignende, så vandet i stedet har mulighed for at sive ned i jorden.

• Etablér faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse.

Under et skybrud

• Klods dine ting i kælderen op, og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet, hvis du får en mindre oversvømmelse.

• Montér forseglingstape på udsatte døre og vinduer, så vand ikke kan trænge ind.

• Luk ventilationshuller i ydervæggene. Husk at åbne for dem efter skybruddet.

• Tjek afløb og tagrender for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

• Sørg for at være hjemme, eller få nogen til at holde ekstra øje med dit hus, mens skybruddet står på.

Kilde: Topdanmark

Læs også