Gråkjær:: Nye lovkrav til kvægstalden kræver tidlig planlægning

Om blot to år træder nye lovkrav til kvægstalden i kraft. Ifølge Gråkjær Miljøcenter er tidlig planlægning afgørende for at sikre bedriftens fremtidige muligheder.

De nye lovkrav kommer nemlig ikke uden udfordringer. I de fleste tilfælde vil der være behov for et større produktionsproduktionsareal og dermed ofte en ny miljøgodkendelse.

- Med de nye regler bliver der blandt andet krav om kælvningsafdelinger i eksisterende staldanlæg. Da det ofte vil kræve en forøgelse af produktionsarealet, vil de fleste kvægproducenter få behov for en ny miljøgodkendelse. Det er desværre ikke noget, der kan klares i et snuptag. Det er en proces, der kræver både tid og tålmodighed, og i værste fald kan den samlede behandlingstid for en ansøgning tage op mod to år. Hvis man vil være klar til de kommende lovkrav, er det derfor en rigtig god ide at gå i gang allerede nu, siger Nina Gamby fra Gråkjær Miljøcenter. Hun understreger samtidig, at der kan være fordele at hente, hvis bedriftens eksisterende miljøgodkendelse er fra før 2017.

- Før 2017 blev miljøgodkendelsen meddelt i antal dyr og dyreenheder. Med Husdyrloven, der trådte i kraft i 2017, blev det ændret til produktionsarealet i staldanlægget. Det giver mælkeproducenterne mulighed for en mere fleksibel produktion. Har man derfor en miljøgodkendelse af ældre dato, kan der være fordele at hente ved at få en ny godkendelse allerede nu, siger hun og forsætter:

- Samtidigt er en god ide at tænke langsigtet i planlægningen, så man sikrer bedriftens fremtidige muligheder.

Miljøgodkendelse

Produktionsarealet er arealet, hvor dyret kan stå, gå og ligge. For kvægstalde betyder det staldarealet fratrukket foderbord, mandskabsgange, arealet foran nakkebom m.v.

På samme areal bliver der meddelt godkendelse til køer og kvier, hvilket medfører fleksibilitet i driften.

Det er muligt at indbygge fleksibilitet i godkendelsen, så f.eks. dybstrøelsesarealer kan anvendes til køer, kvier og kalve eller ammekvæg m.v.

På miljøtilsyn skal der ikke redegøres for det præcise antal dyr i de forskellige dyregrupper, men udelukkende sikres, at produktionsarealet, der er meddelt miljøgodkendelse til, er korrekt.

Hvor lang tid tager det?

Miljøgodkendelse af et husdyrbrug tager tid, og tidlig planlægning er derfor en stor fordel. En tidsplan kan være som nedenstående:

2-6 mdr. til udarbejdelse af miljøansøgningen

3-12 mdr. til kommunens sagsbehandling

1-3 mdr. til byggesagsbehandlingen, som evt. kan køre sideløbende med sagsbehandlingen af miljøansøgningen

2-6 mdr. til byggeri eller renovering af eksisterende bygninger.

Læs også